Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy 2022

Klasyfikacja długofalowa

m-ceimię i nazwiskowkinfookręgsuma luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
1 Krzysztof Rogoziński 12.0SLB 8518 1402 1406 1448 1322 672 1002 1292 1480 1460 996
Ryszard Sakowicz 18.0LU 8518 1402 1406 1448 1322 1292 1480 1460 996
3 Mariusz Krakowiak 5.0KP 8368 1146 1392 1490 1002 1500 1424 1416
Mariusz Bielski 5.0KP 8368 1146 1392 1490 1002 705 1500 1424 1416 690
5 Marian Kupnicki 17.0SWP 8052 406 1454 1450 1392 134 723 979 1406 1371
Zdzisław Patreuha 5.0DS 8052 406 1454 792 1450 1392 134 723 979 1406 1371
7 Robert Kamiński 5.0KP 7987 1202 861 200 1478 831 348 474 1065 1460 1418 1364
8 Arkadiusz Gotwald 5.0LD 7727 796 1427 1322 972 1020 150 224 1412 1386 1160 990
9 Stanisław Borowiec 4.0DS 7704 1136 1256 1364 1245 38 375 1430 1273
Jerzy Poznar 5.0SDS 7704 1136 1256 1364 1245 38 375 1430 1273
11 Zbigniew Ehlert 5.0SKP 7597 861 200 1420 870 199 1065 1460 1418 1364
12 Lech Grabski 7.0SWM 7555 1413 700 1298 1413 103 226 1241 1490 573
13 Marek Szukała 19.0SWP 7545 1258 1315 610 1392 1074 900 1356 1150
14 Damian Mazurak 5.0LB 7542 703 1156 1441 1038 364 1472 1015 1420
Sebastian Rawlik 7.0LB 7542 1156 419 1441 1038 1472 1015 1420
16 Julian Jurski 11.0NKP 7538 715 1269 995 179 831 1266 1008 1358 1321 1135 1189
17 Przemysław Zawada 21.0SW 7422 80 1500 1310 1280 1041 612 1015 1276 1005 780
Roman Opaliński 18.0PK 7422 1500 1310 1280 1041 612 1015 1276 1005 780
19 Janusz Zwierzyński 12.0SWP 7380 1258 486 610 1392 1074 900 1400 1356 271
20 Zbigniew Sawicki 11.0NZP 7332 1282 1441 1055 46 1092 687 419 1070 1392
21 Wiesław Adamowicz 4.0SZP 7320 1006 153 1105 357 1402 1350 146 1262 1195 231
22 Andrzej Wojnowski 4.0KP 7265 936 199 1116 1218 1154 1020 551 1411 1346 852
Leszek Kawski 9.0KP 7265 936 199 1116 1218 1154 1020 551 1411 1346
24 Grzegorz Rojewski 13.0KP 7197 1162 1131 755 282 1346 534 845 1331 1382 268
25 Andrzej Kaźmierczak 7.0LD 7127 61 246 1060 1259 1020 150 1412 1386 990
26 Andrzej Rękosiak 7.0SLB 7078 451 1090 1315 1410 1322 459 70 447 1095 846
27 Roman Kujawski 12.0NWP 7075 1250 926 95 797 1226 1385 690 1145 1143 475 423
Jan Adamczewski 11.0NWP 7075 1250 926 797 1226 1385 690 1145 1143 475 423
29 Mirosław Marszał 5.0SLD 7072 796 1427 1322 972 1062 162 224 1334 235 955 168
30 Józef Grewling 7.0SWP 7064 1232 1308 324 180 1431 1328 1441
31 Robert Czarnecki 5.0PM 7024 1306 656 124 1038 1006 1180 1115 1238 1147
Wiesław Wiśniewski 5.0NLB 7024 769 826 387 942 84 1080 1086 1250 1316 460 1350
Lech Jaworski 4.0LB 7024 769 826 387 942 84 1080 1086 1250 1316 460 1350
34 Wojciech Paszko 9.0PK 7022 1314 150 174 1147 684 1420 735 1361 1045 398
Adam Żarnowski 12.0SPK 7022 1314 150 174 1147 684 1420 735 1361 1045 398
36 Adam Karczmarz 7.0PD 6960 241 215 1304 1182 1338 1224 1489 423 407 198 95
37 Jarosław Jamroszczak 4.0KP 6942 1202 786 1418 1478 971 348 474 475 1087 184 338
38 Wacław Wejknis 17.0NPM 6926 199 1385 1500 482 444 1328 1067 890 756
39 Leszek Kiczaty 5.0NLB 6896 409 1306 1280 1179 1316 1406
40 Jacek Gajda 3.0SMA 6891 1048 1026 1161 1290 912 528 91 1454 259 726
41 Edmund Reczuga 7.0SWM 6888 1500 1378 650 775 1462 1123 345 65
42 Jerzy Roszak 9.0NWP 6873 685 130 1394 1080 334 558 1352 735 1400 912
Przemysław Hauser 9.0NWP 6873 685 130 1394 1080 334 558 1352 735 1400 912
44 Jerzy Kullass 9.0ZP 6868 1426 1001 1015 161 696 1366 1364
Piotr Birowski 3.0DS 6868 1364 1220 978 754 1104 612 214 250 1448 258
Andrzej Janiak 4.0DS 6868 1364 1220 978 754 1104 612 214 250 1448 258
47 Anna Smoluchowska 2.5KSMA 6857 1476 1462 222 196 1418 71 1056 830 116 615 212
48 Zbigniew Gadek 3.0PD 6830 865 1287 102 1308 1014 531 323 1090 1266
49 Stefan Jakubowski 5.0MA 6819 1210 891 1340 1343 286 1075 285 960 593
50 Dariusz Zbieg 5.0OP 6746 92 1061 1185 210 1259 267 987 785 1469
51 Przemysław Kita 3.0NKP 6739 1016 1095 342 156 828 804 1238 1211 1105 1074
Ewa Kita 3.0KNKP 6739 1016 1095 342 156 828 804 1238 1211 1105 1074
53 Radosław Rozman 3.0SMA 6738 1013 129 1075 990 1476 1128 1056 795 86 267 684
54 Krzysztof Żak 9.0PM 6726 1418 1308 1406 251 991 1055 548
55 Dariusz Łuczak 5.0WM 6710 1442 846 1115 1175 887 1245 252 7 732
56 Rafał Maszenda 5.0MA 6707 859 1091 1065 1462 1062 822 1019 295 1008
57 Wojciech Adamkiewicz 5.0SPD 6697 241 1245 1376 149 824 89 912 299 1095 545 1245
Jerzy Sukow 12.0NWM 6697 1020 1336 972 1045 1424 900
59 Jerzy Sadowski 12.0NZP 6693 971 796 1196 124 1044 439 1030 1336 450 1116
60 Leszek Tarnogrodzki 3.0SOP 6681 845 216 1185 1413 1448 414 775 535 1015 130
61 Bogusław Gierulski 21.0SWM 6657 1298 1096 1020 497 972 1020 1251 340 900
62 Tomasz Patalan 5.0WM 6644 63 711 820 1203 1394 329 1208 141 122 1308
63 Ryszard Kłosiński 7.0NZP 6627 1282 1441 1055 46 91 1092 687 419 1070
64 Mieczysław Lebiecki 3.0SWM 6623 1394 666 1480 207 1488 936 659
65 Mirosław Roesler 11.0NWM 6617 1500 1378 650 876 492 1090 1123 345 65
66 Henryk Łakomski 12.0SWM 6616 1394 1111 1480 207 1488 936
67 Zbigniew Buciuto 4.0DS 6609 325 184 435 1104 642 1406 1280 751 1426 142 558
Janusz Czerniawski 5.0DS 6609 325 184 435 1104 642 1406 1280 751 1426 142 558
69 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz 13.0WP 6579 1330 776 1000 577 258 1430 1466 300 14
Ewa Rodziewicz-Bielewicz 9.0KWP 6579 1330 776 1000 577 258 1430 1466 300 14
71 Bogdan Świątek 12.0SWP 6576 577 696 1328 990 864 1050 931 135 1413
Jan Borychowski 13.0SWP 6576 577 696 1328 382 990 864 1050 931 135 1413
73 Robert Rychlicki 5.0KP 6570 1162 1131 755 282 1346 534 249 845 1331 268
74 Artur Toeplitz 7.0PM 6533 1306 656 124 1038 1180 1115 1238
75 Karol Kałuziński 7.0LD 6525 1114 1358 1068 918 48 975 1092
Adam Motyka 5.0LD 6525 1114 1358 1068 918 48 133 975 1092
77 Marian Krasowski 7.0NPD 6522 970 872 1178 456 1014 1268 699 1220 810
78 Tomasz Perduta 1.5SKP 6479 1450 910 1086 964 1259 546 587 547 810
79 Ryszard Pichla 7.0PM 6456 1298 1096 497 1294 1020 1251 340
80 Krzysztof Dzierżak 2.5KP 6409 517 1031 1238 562 810 846 1161 1190 943 211 523
Przemysław Kacprzak 4.0KP 6409 517 1031 1238 562 810 846 1161 1190 943 211
82 Andrzej Garczyński 5.0NLB 6383 1306 1280 1280 222 840 1455
83 Piotr Klubiński 11.0SDS 6357 1434 896 1292 862 74 261 439 82 1434
84 Jan Stańczak 11.0SWM 6347 223 1257 263 89 1266 57 1490 875 1196
Michał Bobrykow 3.0PD 6347 865 1287 102 1308 531 323 1090 1266
86 Zdzisław Senderek 2.5NLU 6322 756 1165 297 1282 427 1214 1478
87 Piotr Nowicki 5.0SMA 6307 859 1091 1065 1462 822 256 295 1008
88 Lech Sulżycki 7.0SZP 6304 763 149 635 1350 136 185 229 1035 1391 1130 328
89 Ewa Miakisz 3.0KDS 6284 655 1357 980 827 635 134 1203 671 1246
90 Waldemar Wieremiejczyk 2.0NMA 6279 541 736 600 1161 1290 912 528 91 1454 259 726
91 Sławomir Grędziński 7.0SPD 6265 643 215 1304 1182 1224 1489 423 407 198 95
92 Krzysztof Stefaniak 2.5SMA 6260 186 1287 1298 206 1266 880 879 650 127
93 Jerzy Czeszewski 5.0ZP 6250 1006 676 1105 357 1402 1350 146 711 231
94 Jerzy Sadowski 5.0MA 6245 1069 1455 605 1026 747 1329 165 619 200 510 111
Jerzy Plichtowicz 4.0SMA 6245 1069 1455 605 1026 747 1329 165 619 200 510 111
96 Marcin Woźniak 9.0WP 6226 397 816 1202 1032 1008 965 1203 195
Paweł Marek 5.0WP 6226 397 816 1202 1032 425 1008 965 1203 195
98 Kazimierz Kulas 7.0SWM 6197 1442 846 1115 1175 887 252 732
99 Leszek Pęcherzewski 7.0SMA 6189 1370 556 855 156 1287 189 1406 471 715 158
Aleksander Marciniak 7.0MA 6189 1370 556 855 156 1287 189 1406 471 715 158
101 Wiesław Żegilewicz 12.0SLB 6169 649 1209 850 692 298 283 29 1220 1163 1035 35
102 Jan Syska 3.0SMA 6148 1075 990 1476 1128 795 267 684
103 Andrzej Parmonik 7.0LB 6127 451 1090 1315 1322 459 70 447 1095 846
104 Bogusław Mazierski 4.0SLB 6126 649 1209 850 298 283 29 1220 1163 1035 35
105 Dariusz Biedrzycki 7.0MA 6115 751 506 525 637 1338 744 840 999 1125 1062
106 Jerzy Kurzawski 7.0SKP 6113 427 601 920 165 1026 475 1087 990 1489
107 Andrzej Krakowiak 7.0NLD 6084 1274 110 1259 343 714 1334 1160
108 Marek Bałabuch 4.0SKP 6064 121 851 76 208 558 1478 1399 739 1039 410 62
109 Wojciech Palmowski 9.0MA 6045 105 461 1180 637 551 128 1070 1199 975 984
110 Kazimierz Kuczyński 5.0NLB 6041 1434 810 1280 222 840 1455
111 Stanisław Zakrzewski 17.0SWP 6030 1098 996 483 1056 1287 1110
112 Jerzy Nowak 13.0SWP 6029 319 1489 194 1500 199 190 427 703 1250 660
113 Przemysław Stefanowski 0.5ZP 6019 1234 875 547 1454 707 1202
114 Janusz Linkiewicz 5.0ZP 5997 763 149 1350 136 185 229 1035 1391 1130 328
115 Zbigniew Nowak 5.0SZP 5995 493 581 782 82 148 552 1322 1436 1322 528
116 Mieczysław Korzeniowski 4.0NKP 5993 247 752 985 86 611 1321 1135 1189
117 Aleksander Kaźmierski 11.0NZP 5981 120 1041 243 224 677 1032 516 1274 563 1394
Sabina Kaźmierska 9.0KNZP 5981 120 1041 243 224 677 1032 516 1274 563 1394
119 Longin Bartnik 7.0SOP 5973 1371 431 1413 1448 414 775 535 130
120 Rafał Mikołajczak 3.0LB 5964 56 1161 1170 104 1194 738 269 451 807 87 894
Janusz Reisner 4.0SWP 5964 56 1161 1170 104 1194 738 269 451 807 87 894
122 Andrzej Gil 5.0SZP 5942 493 782 82 148 552 1322 1436 1322 528
123 Marek Juszczak 5.0SWP 5937 91 266 740 1308 761 468 125 1196 655 930 1002
124 Jan Styczyński 5.0SLB 5920 1071 682 1069 1273 900 234 925 303
125 Piotr Bielecki 5.0SOP 5917 1242 1434 1214 145 950 619 171 458
Piotr Sienkiewicz 2.0SOP 5917 1242 1434 1214 145 950 619 171 458
127 Czesław Wojtaś 5.0SZP 5911 739 1011 1196 124 1044 104 189 907 159 1014
128 Marek Borkowski 2.0MA 5906 880 802 184 1378 1308 231 1180 358
129 Ewa Lis-Nazaruk 4.0KNDS 5903 655 1357 980 827 635 1203 671 79 865
130 Marek Pietraszek 18.0PK 5869 547 1420 280 1427 1010 17 1185
131 Elżbieta Kupczyk 2.5KSKP 5859 1081 990 1469 880 792 128 647
Bogumił Kupczyk 5.0SKP 5859 1081 990 1469 880 792 128 647
133 Jacek Mazurkiewicz 4.0OP 5828 92 1061 210 1259 267 987 785 1469
134 Piotr Proporowicz 5.0KP 5796 921 208 705 1478 1399 883 410 62
135 Ireneusz Dzikowski 18.0NPM 5779 1418 1308 251 991 1055 756
136 Marek Ostrowski 7.0SZP 5740 956 1076 1364 1434 910
137 Kazimierz Komorowicz 5.0NDS 5734 1020 91 805 642 76 121 136 875 173 1140 1252
138 Aleksander Cydejko 5.0SWM 5695 223 1257 263 1266 57 1490 1196
139 Jan Ratajczak 4.0SOP 5676 1062 1191 137 714 888 575 1111 710 184
140 Tadeusz Cymbalista 5.0NDS 5668 781 427 852 1196 1202 215 38 1210
141 Ewa Knapik 5.0KNWP 5651 922 102 395 66 1434 480 37 1310 249 315 1110
142 Stefan Gronowski 2.0WP 5645 978 141 1280 1098 1048 930 311 263 147 191
143 Sławomir Zimniak 7.0DS 5639 1399 133 393 34 870 431 1442 1104
Tadeusz Kowalik 5.0SDS 5639 1399 133 95 393 34 870 431 1442 1104
145 Grażyna Jaskulska 2.5KSMA 5632 186 1287 1298 48 691 1266 880 86 210 127
146 Andrzej Nasierowski 1.5KP 5616 910 1086 964 1259 546 587 547 810
147 Janusz Tchórzewski 2.5SWM 5605 103 1350 212 1134 1362 1294 176 202 163 253
148 Dariusz Krajewski 13.0MA 5577 223 1500 1406 142 1376 930
149 Cezary Kanar 5.0NLD 5575 416 1250 338 1350 940 791 828
Zdzisław Stoszek 4.0SLD 5575 416 1250 1350 940 791 828
151 Janusz Jarząbek 5.0NPK 5518 114 421 184 492 1170 1134 143 1010 164 1244 468
152 Bogdan Trun 5.0SZP 5514 175 1173 725 984 41 1454 1003
153 Dariusz Krakowiak 4.0MA 5513 631 1478 238 447 894 825 1238
154 Maciej Szczepański 3.0WP 5489 985 521 172 1074 614 1231 61 75 955 255 630
155 Marek Wojciechowski 9.0SWP 5482 1155 1378 138 630 132 395 423 1020 876
Leszek Ernst 3.0SWP 5482 1155 1378 138 630 132 395 423 1020 876
157 Marcin Figura 4.0KP 5477 66 786 1420 971 870 1364
158 Mieczysław Buczek 4.0NLU 5466 561 443 1050 149 720 427 1214 1478
159 Janusz Królikowski 5.0SMA 5456 1338 235 915 1399 572 146 792 185 226 440 54
160 Tomasz Sinkiewicz 7.0WM 5454 511 1413 103 226 1241 1490 573
161 Marek Bednarczyk 3.0SPM 5442 505 1412 223 1006 1224 960 150 335
162 Cezary Bołądź 9.0KP 5433 427 601 920 165 546 216 887 990 1489
163 Tomasz Jędrzejek 5.0PK 5428 469 140 1244 183 53 179 1371 165 1346 445 553
Jerzy Rybarski 4.0SPK 5428 469 140 1244 53 179 1371 165 1346 445 553
165 Edward Szafraniec 11.0SDS 5415 999 621 1301 355 177 149 1135 24 525 834
166 Waldemar Majewski 4.0NDS 5400 47 191 1258 702 654 523 963 905 918
167 Aleksander Chrenowski 13.0NPM 5392 595 901 187 214 978 444 683 1067 1155 608
168 Andrzej Skotniczny 9.0OP 5391 1410 1371 1427 433 750
169 Marian Śliwiński 2.0KP 5387 876 1274 226 81 708 834 415 132 1280
Witold Świdziński 4.0NKP 5387 876 1274 226 81 708 834 415 132 216 1280
171 Michał Dembiński 12.0WP 5370 76 856 735 1489 492 798 171 1000 116
172 Mirosław Morchat 5.0PD 5363 954 1178 123 1060 787 1196 188
173 Andrzej Pożerski 5.0NZP 5353 583 1135 1244 1291 1100
174 Jan Bojaryn 7.0PD 5351 1226 1466 1455 1005 140 59
Andrzej Raczkowski 7.0PD 5351 1226 1466 1455 1005 140 59
176 Marek Serdyński 2.5SWM 5299 866 78 1085 175 1362 140 487 443 155 1056
177 Robert Komar 4.0LB 5290 139 1080 617 1343 244 1256 750 112
178 Jerzy Jasiński 4.0SLU 5285 886 1436 347 495 288 1175 543 78 750
Edward Molas 3.0SLU 5285 886 1436 347 495 1175 543 78 750
180 Grzegorz Samol 5.0WP 5284 91 266 740 761 468 125 1196 655 930 1002
Krzysztof Nagielski 9.0NWM 5284 446 108 222 147 1098 935 1159 1424
182 Janina Winnowicz 5.0KNWP 5267 691 931 1010 99 97 104 835 1080 720
Andrzej Winnowicz 5.0NWP 5267 691 931 1010 99 97 104 835 1080 720
184 Zbigniew Lange 3.0SZP 5232 992 676 1125 115 530 1217 627 595 169
185 Maciej Sachs 3.0OP 5228 1362 229 1110 1189 1296 42
186 Czesław Szymański 4.0NLB 5221 1066 1110 41 398 948 222 359 1340
Jakub Bereza 2.0JMA 5221 106 1316 555 1442 585 1217
188 Jerzy Misiórski 9.0NKP 5220 995 179 1358 995 1170 523
189 Andrzej Chudy 4.0WP 5215 1056 777 1442 1086 403 451
190 Marek Kaczan 5.0SKP 5192 575 1020 1354 690 582 147 971 237
Grzegorz Prusak 5.0SKP 5192 575 1020 1354 690 582 147 971 237
192 Kazimierz Dobrzyniecki 5.0MA 5167 751 1245 1376 149 551 89 1095 121
193 Andrzej Parafianowicz 5145 14 1120 322 1027 1040 1261 375 210
Jerzy Popowicz 5145 14 1120 322 1027 1040 1261 375 210
195 Wacław Janicki 17.0NPM 5141 595 145 1040 402 782 1167 1155 388
196 Dominik Głowacki 4.0MA 5136 105 461 1180 128 1070 975 1322
197 Wiesław Sirman 3.0SZP 5133 151 840 407 78 732 1392 635 1127
198 Marek Bukowski 5.0SWP 5125 1386 1263 319 63 324 783 256 1050 136
Zbigniew Roth 3.0NWP 5125 82 636 1280 412 1330 53 94 177 435 390 1032
200 Jakub Bojanowski 2.5MA 5121 118 1233 355 126 1394 679 1334
201 Jan Kadula 12.0NPK 5109 1266 209 190 312 143 154 374 699 131 1010 1448
Grzegorz Wasiak 2.0SLD 5109 58 845 209 1427 835 695 177 1098
203 Włodzimierz Kocoń 5.0PM 5107 887 148 1466 737 383 60 487 1147
204 Jacek Kostrzewski 2.5KP 5105 541 1150 607 1186 141 1050 571 246 53 155
Krzysztof Bonowicz 2.5KP 5105 541 1150 607 1186 1050 571 246 155
206 Marek Brosch 2.0DS 5102 1020 91 642 121 875 173 1140 1252
207 Remigiusz Góralczyk 5.0ZP 5097 379 481 842 957 1140 248 72 1298 50
Mirosław Zomkowski 11.0WM 5097 791 359 344 691 1236 845 1175
209 Bernard Kula 2.0JMA 5093 1076 495 936 555 727 1304
210 Dariusz Sarzyński 2.0LU 5080 756 1165 297 1282 750 780 347 206 122
211 Jakub Milkamanowicz 3.0WM 5073 1170 217 660 1378 1301 347 23
212 Wiesław Pietrzak 5.0NWM 5069 1378 218 710 502 726 1462 291
Zenon Wawer 5.0SWM 5069 1378 218 710 502 726 1462 291
214 Zenon Skrzypczak 1.5SMA 5066 950 451 1008 1131 1388 138
215 Kazimierz Lis 5.0SWP 5057 1386 1263 319 63 783 256 1050 136
216 Stefan Małowiecki 4.0NDS 5040 589 1046 179 202 768 954 167 93 795 888
Waldemar Górski 5.0LD 5040 134 565 950 1147 1134 207 158 320 924
218 Marian Wojtasiński 2.5LD 5034 1322 680 1162 98 77 246 479 1145 172
219 Marek Marciniak 5.0LB 5028 721 675 166 268 1385 639 45 1340
220 Piotr Chrząstowski-Wachtel 2.0SMA 4995 1233 355 1394 679 1334
Jerzy Pala 5.0NSL 4995 1071 682 1069 1273 900
222 Tomasz Baranowski 5.0NOP 4993 1146 279 867 720 1301 680
223 Dariusz Wojna 4.0MA 4991 541 736 600 362 78 1051 825 1238
224 Zdzisław Kulesza 9.0NLB 4981 385 746 140 832 943 1460 615 83 83
Zygmunt Radek 7.0NLB 4981 385 746 140 832 943 1460 615 83 83
226 Bogusława Szagała 5.0KSOP 4978 403 821 415 143 170 1150 1219 970
Jan Szagała 5.0SOP 4978 403 821 415 143 170 1150 1219 970
228 Grzegorz Niewiarowski 4.0SZP 4975 56 1357 1114 594 127 199 625 1086
229 Kazimierz Pronkiewicz 4968 217 181 184 666 1179 1316 1406
230 Andrzej Kędzierski 5.0SLB 4931 301 177 215 143 929 213 1478 114 319 1190 714
231 Tadeusz Szemraj 5.0NPK 4929 114 421 184 492 1170 1134 143 164 1244 468
232 Franciszek Radwan 2.5NLB 4927 173 961 100 117 1122 449 9 115 1352 870
Józef Żarski 3.0NLB 4927 173 961 100 117 1122 449 115 1352 870
Włodzimierz Choinkowski 7.0NLD 4927 565 950 1147 1134 207 158 924
235 Andrzej Jabłoński 5.0SZP 4922 583 1336 1015 632 516 124 840 86 103 228
236 Sylwester Sokół 5.0LD 4916 824 811 351 882 38 678 1370 123 283
Robert Czernecki 2.5LD 4916 824 811 351 882 38 678 1370 123
238 Jan Glenz 4.0SOP 4897 1362 229 1189 779 1296 42
239 Sławomir Jamka 3.0ZP 4877 151 840 78 732 1392 635 1127
240 Dariusz Kulita 3.0SOP 4872 1186 566 760 672 96 1315 257 93 373
241 Waldemar Wochna 5.0SZP 4868 1234 1336 1135 632 202 124 303 228
242 Jolanta Ziętara 7.0KSWP 4866 1126 1098 413 1154 855 220
243 Lechosław Błaziński 12.0NZP 4861 157 1472 452 1210 648 660 419 63 235
244 Paweł Biś 2.5WP 4860 26 991 447 1128 87 200 33 1400 623 271 161
245 Zbigniew Pietrzak 1.5SLB 4856 1122 940 377 1410 60 27 20 947 7
246 Ryszard Szamałek 5.0NWP 4851 313 32 1070 467 164 984 711 451 120 1168
247 Bartosz Gajewski 5.0LB 4833 168 1116 945 1238 170 600 367 567 190
248 Jan Chmielewski 7.0SZP 4827 1343 1266 696 221 751 550
249 Józef Sikora 5.0NLB 4814 128 1086 695 24 129 36 978 81 1110 816
250 Sebastian Simonienko 5.0LB 4811 1083 174 439 1469 663 983 95 153
Skarbimir Kozar 5.0NLB 4811 1083 174 439 129 1469 120 663 983 95 153
252 Robert Krawczyk 5.0PM 4806 196 220 1203 1394 403 890 696
253 Tadeusz Przybyło 9.0SPK 4804 64 1141 168 212 83 1189 334 184 217 855 1068
Waldemar Kaszuba 4.0PK 4804 64 1141 168 212 83 1189 334 184 217 855 1068
255 Marek Wróblewski 1.5MA 4783 880 802 184 1378 1308 51 231
256 Maciej Młynarczyk 5.0WP 4779 985 521 172 1074 614 61 75 955 255 630
257 Jerzy Kurianowicz 5.0SDS 4761 852 316 795 1014 208 298 394 479 1227 343
Grzegorz Adamski 5.0ZP 4761 391 860 542 756 234 343 73 820 1392
259 Alojzy Drewniak 2.5NOP 4756 1186 566 760 672 96 1315 257 93
260 Krzysztof Buzała 5.0SWP 4750 26 991 447 382 1434 37 855 623 400 161
261 Feliks Marciszewski 5.0NOP 4749 845 216 1014 25 1080 507 1015 288
262 Robert Cylwik 7.0ZP 4731 421 456 89 1122 1013 63 439 185 1280 196
Robert Zaciura 4.0ZP 4731 421 456 89 1122 1013 63 439 185 1280 196
264 Michał Pawlak 1.5MA 4725 697 71 190 1110 424 1298 583 233 613
265 Paweł Lasota 3.0MA 4722 166 1340 1343 43 915 915
266 Zbigniew Ćwiertniak 2.0SLB 4715 271 701 118 732 621 303 636 1115 195 910 141
Mirosław Miłaszewicz 5.0NLB 4715 271 701 118 732 621 303 636 1115 195 910 141
268 Krzysztof Lewandowski 7.0DS 4714 1179 800 743 439 119 1434
269 Rafał Junik 7.0WP 4706 966 1098 413 1154 855 220
270 Marek Siech 5.0NZP 4682 373 479 198 1055 642 876 755 779 575
Julian Pisarek 13.0NZP 4682 479 198 1055 642 876 755 779 575
272 Jan Janiak 9.0SWM 4673 99 446 1286 222 147 1098 859 762
273 Zbigniew Bobak 4.0NDS 4671 589 1046 179 202 768 954 167 93 519 795
274 Karol Konopko 3.0MA 4663 189 131 428 1100 112 1472 1343
275 Maria Tomczewska 7.0KSPM 4662 1210 675 747 1292 738
276 Arkadiusz Jaranowski 4.0SLB 4656 553 160 948 147 1376 1472 29 144
Łukasz Frąckowiak 3.0LB 4656 553 160 948 147 1376 1472 29 144
278 Gabriel Szarafin 5.0NLU 4651 1221 327 607 408 174 1103 985 283
279 Lech Warężak 11.0NDS 4640 1434 896 1292 862 74 82
280 Ryszard Jucha 2.0SDS 4639 271 810 30 134 102 890 95 1412 1122
281 Maciej Zembrzuski 7.0NZP 4626 95 686 560 807 82 1448 1030
282 Marek Pietrzak 5.0PM 4622 1426 1001 161 201 1059 774
283 Paweł Fiebig 4.0WP 4621 673 976 630 1140 425 631 571 218 207
284 Piotr Mazur 5.0WM 4615 53 155 720 1242 190 564 563 1336
Marek Wyżlic 2.5SKP 4615 119 247 752 985 86 304 1095 128 1232
286 Zbigniew Matyjaszczuk 2.0NDS 4607 49 271 810 30 102 890 95 1412 1122
287 Krzysztof Boniek 2.5PM 4597 163 1406 201 1286 635 906
288 Leszek Szkudlarek 9.0PM 4583 887 148 1466 1044 383 60 655 86
289 Jacek Znamirowski 15.0SPK 4579 547 1420 1427 1185
290 Kazimierz Ligęza 7.0NKP 4569 343 187 165 221 852 1116 173 805 271 173 1182
Bogdan Zieliński 5.0NKP 4569 343 187 165 221 852 1116 173 805 271 173 1182
292 Marek Nazarewicz 5.0SKP 4554 1101 121 141 1026 995 1170
293 Karol Nowak 3.0SKP 4522 901 222 1025 837 537 174 127 1000 87 70
294 Dariusz Płoszaj 2.5MA 4520 200 935 130 859 1175 415 43 936
Wojciech Zimniak 5.0NWP 4520 32 1070 467 164 984 667 1168
296 Bogdan Pietkiewicz 3.0SWM 4518 9 306 232 917 108 1357 679 1027 43
297 Jerzy Gładysz 12.0NDS 4495 681 418 203 192 1214 499 1480 203
298 Tomasz Wasilewski 9.0WP 4492 129 1489 194 1489 190 427 703
Zenon Biczkowski 5.0NKP 4492 221 180 932 1426 125 935 798
Andrzej Drzewiecki 5.0NKP 4492 221 180 932 1426 125 935 798
301 Barbara Podgórska 5.0KNWP 4480 873 881 895 337 924 570 26 258 103
302 Jarosław Lubczyński 5.0WP 4475 1194 261 154 512 113 1098 150 559 851 138 125
303 Roch Rupniewski 11.0SKP 4474 715 1269 1266 1008 216
304 Andrzej Fronczak 18.0NPM 4465 1218 831 1371 1045
305 Maciej Wiącek 12.0MA 4459 223 996 1500 1406 142 192 75
306 Marek Matwijewicz 4.0SLB 4458 30 386 835 140 169 918 1110 739 470
Paweł Pietrażycki 5.0LB 4458 386 835 140 169 918 1110 739 470
308 Zdzisław Gryzło 7.0NOP 4451 1410 431 1427 433 750
309 Jacek Lew 15.0NPM 4436 1106 901 92 402 177 683 1167 109
Michał Pabich 4.0WP 4436 673 630 1140 316 588 774 631 571 207
311 Jerzy Kajzer 5.0NPM 4402 131 126 144 667 586 1068 511 168 610 960
312 Bogusz Nalazek 7.0NKP 4401 210 363 1196 142 82 201 503 667 158 1462
Witold Posadzy 3.0SKP 4401 210 363 1196 142 82 503 667 158 1462
314 Ryszard Rączkowski 5.0SDS 4396 441 585 125 33 1346 255 1376 393
315 Beata Bojarska 5.0KWP 4395 894 976 316 588 774 847 181
316 Paweł Gruszczyński 9.0WP 4388 379 481 842 1140 248 72 1298 50
317 Jan Rogowski 18.0NWM 4363 492 1466 1490 123 792
318 Marek Piechociński 5.0SWP 4361 1056 777 1442 1086
319 Hanna Probola 3.0KSMA 4359 144 51 103 1245 873 543 399 1120 179
320 Piotr Zalcman 3.0KP 4349 121 851 76 739 883 705 1050
321 Sławomir Rutecki 7.0NLB 4345 838 551 765 537 544 193 169 210 1110
322 Dariusz Kłodos 3.0MA 4326 147 871 383 69 691 823 940 618
323 Uladzislau Tsitavets 1.5JMA 4325 106 975 1442 585 1217
324 Krzysztof Michalczyk 12.0SWM 4310 94 791 359 796 189 344 845 1175
325 Lech Kostecki 5.0NDS 4302 161 1197 170 287 404 1068 124 811 535 93
326 Zbigniew Sobczyk 12.0NDS 4301 289 401 42 194 418 203 192 1214 499 1480 203
327 Włodzimierz Kwiatkowski 12.0NWP 4300 873 881 895 337 390 924 44
328 Jacek Piotrowski 12.0SPM 4294 757 626 1140 960 92 111 220 591 101
329 Zdzisław Michalski 4.0SZP 4272 1076 181 1434 910 671
330 Krzysztof Jordan 4.0NWP 4262 72 996 483 492 798 171 1306 187
331 Wiesław Kubiński 5.0NDS 4261 1458 801 126 1217 69 399 160 226 53
Bolesław Studziński 2.5SMA 4261 1346 1371 151 895 498
Paweł Orłowski 1.0MA 4261 1110 424 1298 583 233 613
334 Zbigniew Kowalczyk 5.0NOP 4258 1062 1191 1111 710 184
335 Jacek Batóg 7.0ZP 4250 559 172 655 90 1080 119 383 1165 408
336 Elżbieta Kaźmierska-Smela 2.0KSWP 4235 82 636 412 1330 94 177 435 390 1032
337 Dariusz Marczak 5.0NDS 4233 191 1258 702 654 523 905
338 Tomasz Zarębski 3.0LB 4228 1027 283 1329 978 611
339 Tadeusz Górnicki 2.0SMA 4203 179 65 57 662 141 588 1140 1119 515 138
340 Paweł Małecki 11.0WP 4200 1431 1328 1441
341 Dariusz Poniatowski 3.0MA 4189 950 1100 1008 1131
Krzysztof Galubiński 4.0SWP 4189 523 63 395 185 1322 44 7 249 315 1385
343 Wiesław Ogrodnik 5.0SDS 4176 232 719 1378 411 1436
Tadeusz Pogwizd 5.0SDS 4176 232 719 1378 411 1436
345 Dariusz Forycki 3.0LB 4173 139 1080 617 1343 244 750 112
346 Piotr Żurakowski 13.0SMA 4148 840 1199 1125 984
347 Andrzej Prasalski 7.0SPD 4142 1030 954 123 1060 787 188
348 Tomasz Włodarczak 12.0WP 4137 1171 1466 1500
Jerzy Sieracki 12.0WP 4137 1171 1466 1500
350 Janusz Wierucki 7.0ZP 4131 1343 1266 221 751 550
351 Roland Lippik 5.0DS 4129 441 271 792 95 72 129 255 1083 1287
352 Tomasz Stopierzyński 5.0SWM 4128 1346 219 188 168 1357 540 227 240 42 418
353 Dariusz Kardas 11.0LD 4119 1281 226 1314 196 624 363 311 147
Teresa Pudelewicz 7.0KSLD 4119 1281 226 1314 196 624 363 311 147
Wiesław Sierzchuła 4.0SWP 4119 726 123 1048 1002 924 280 139 81
356 Zbigniew Samborski 2.0SWM 4112 866 78 1085 175 487 443 155 1056
357 Krzysztof Lipowski 5.0ZP 4101 175 1173 725 984 41 1003
358 Zbigniew Kozerski 2.5SMA 4080 1013 717 67 960 157 279 954
359 Jan Siwczyński 3.0NKP 4078 177 916 75 727 901 149 79 41 1208 64
Grzegorz Cieślicki 3.0SLB 4078 168 1116 1238 170 600 367 567 190
361 Bogdan Sokół 4.0SDS 4066 1458 801 126 327 990 197 293
Piotr Andres 5.0NOP 4066 611 905 201 714 888 575 373
363 Roman Chmielecki 2.5SZP 4063 43 615 1448 114 45 404 61 1421
364 Janusz Drozdowski 12.0NDS 4060 132 591 244 517 226 1068 92 615 599 670 333
365 Krzysztof Borowik 1.5LB 4059 964 77 111 1224 432 186 702 36 551 182 61
366 Wojciech Kus 4.0NWP 4032 113 536 189 912 153 708 29 1047 640 30
367 Grzegorz Bajek 13.0SDS 4024 999 621 355 177 479 1227 343
368 Antoni Sękowski 18.0NPM 4020 180 145 391 927 586 111 1328 33 122 608
369 Zbigniew Marciniak 5.0NWP 4008 113 536 189 912 153 708 860 803 35 140
370 Przemysław Wojtczak 2.5SLB 4006 721 1066 675 1110 166 268
371 Piotr Zawiślak 5.0LU 4001 154 162 91 502 966 1103 985 283
372 Przemysław Nowakowski 3.0SWP 3998 117 1455 1125 1301
373 Roman Kruk 9.0SPD 3997 1268 699 1220 810
374 Jan Ciulkin 5.0NPD 3994 970 139 456 1055 630 744
375 Wiesława Kasperek 5.0KSPM 3993 131 126 144 667 177 1068 511 168 610 960
376 Arkadiusz Skonieczny 4.0LB 3985 87 1145 612 181 507 210 695 816
377 Sławomir Drewalski 5.0SLB 3983 381 815 687 243 90 643 767 690
378 Mirosław Derwojed 3.0SKP 3965 177 916 727 901 149 1095 41 64
379 Edward Niewierowski 11.0NWP 3964 1098 390 1287 39 1150
380 Sławomir Piechocki 11.0WP 3959 894 1500 905 660
381 Jacek Grzelczak 15.0LD 3958 140 224 530 1147 810 1107
382 Bogusław Jarosz 2.5SL 3941 223 1388 446 840 1044
383 Marek Grużewski 2.0SKP 3939 619 1021 625 158 159 183 90 166 1286 205
384 Edward Kaczmarek 11.0NZP 3933 739 116 925 122 105 104 189 907 159 1014
385 Bogusław Maryńczak 5.0ZP 3932 1030 1336 450 1116
386 Mirosław Staszewski 5.0SLD 3931 1448 185 1162 79 157 479 500
387 Mariusz Mączewski 3.0MA 3915 451 1418 71 229 1388 358
388 Tomasz Jaworski 2.5KP 3892 727 616 985 1130 135 254 180 174
389 Kazimierz Salak 2.5NMA 3891 1226 1329 138 85 162 951
Sławomir Bogdanowicz 4.0DS 3891 852 316 795 1014 298 394 520 69
391 Bernard Pszczoła 11.0NWM 3887 53 155 720 1242 190 564 563 603 195
392 Filip Parol 4.0MA 3880 529 1424 83 618 1226
Joanna Szymaszczyk 2.5KJMA 3880 529 1424 83 618 1226
394 Waldemar Krych 4.0SZP 3872 25 986 780 86 1114 715 121 156 45
395 Roman Wajs 4.0NMA 3868 1226 1329 138 85 162 865 148
396 Krzysztof Obłój 5.0DS 3858 132 591 244 517 226 1203 92 615 599 333
397 Leszek Rosochowicz 5.0SWP 3855 1130 118 897 102 1500 108
Eugeniusz Seichter 12.0NKP 3855 127 137 115 387 163 1238 349 387 1091 215 403
Adam Seichter 3.0KP 3855 127 137 115 387 163 1238 349 387 1091 215 403
400 Janusz Zajączkowski 3.0SDS 3850 1301 552 284 1165 511 37
401 Katarzyna Żabicka-Bajon 2.5KWP 3848 20 1051 99 677 1098 179 249 270 232 503
402 Stanisław Janiak 5.0NDS 3820 70 286 224 180 816 480 727 923 140 588
Lesław Cegiel 4.0SDS 3820 70 286 224 163 180 816 480 727 923 140 588
404 Andrzej Suchodolski 5.0NDS 3809 98 136 805 1217 274 888 399 160 226 53
405 Eugeniusz Krawczyk 9.0NKP 3805 1227 590 1191 161 636
Krzysztof Ruprik 2.0NKP 3805 1021 625 70 158 122 816 703 287 353
407 Kazimierz Wierzbowski 2.5SKP 3802 146 1101 121 133 21 576 68 170 1371 114 438
408 Zbigniew Mossakowski 4.0NKP 3795 222 1025 837 537 174 127 1000 87 70
409 Mirosław Zawiślak 3.0SMA 3791 190 915 1399 572 239 226 440
410 Artur Pomarański 9.0OP 3786 151 1244 1291 1100
411 Cezary Miodyński 1.5SKP 3783 391 257 117 1104 174 241 770 1020
Wiesław Gorczewski 3.0KP 3783 391 257 117 202 1104 174 241 770 1020
413 Zdzisław Klimczak 5.0DS 3782 1055 183 785 163 55 64 1231 365 7
414 Katarzyna Stachowiak 2.0KWP 3779 134 113 299 101 1026 200 1306 570 378
415 Grzegorz Probola 11.0SWM 3748 1466 1490 792
416 Wojciech Robiński 5.0NWP 3747 1130 118 897 102 1500
417 Andrzej Ciechacki 2.5SKP 3741 1450 371 100 134 684 894 79 208 53 71
418 Andrzej Szkiel 5.0LB 3740 106 341 656 1140 148 459 927 217 13
419 Waldemar Nowak 4.0WP 3739 117 907 1455 1125 135
Igor Smyk 4.0SKP 3739 315 158 238 308 534 1304 182 1040 151
421 Stanisław Baraszkiewicz 2.5SWM 3730 253 451 1378 1301 347
422 Kazimierz Kłys 2.0SZP 3726 709 163 407 1448 114 45 404 61 595
423 Jerzy Podgruszewski 2.0SLB 3716 487 157 91 1385 159 1063 465 94
424 Marek Szakun 4.0SMA 3713 1121 130 197 140 177 1274 804
425 Kazimierz Wiliński 7.0NZP 3710 67 146 847 159 510 846 759 385 363
426 Leszek Nowakowski 2.5NWP 3702 571 199 203 153 838 1161 49 13 730 194
427 Jan Marcinkowski 5.0NDS 3700 109 108 463 58 1370 820 101 830
428 Lechosław Suszka 5.0SPM 3693 119 115 885 165 116 96 1151 1065 308
Stanisław Nadkierniczny 4.0NDS 3693 109 463 58 1370 820 101 830
430 Piotr Skowroński 1.5SMA 3692 129 1100 197 140 177 1274 804
431 Bogumiła Wysocka 1.5KSOP 3690 331 121 1190 367 373 435 659 666
Marian Wysocki 1.5SOP 3690 331 121 1190 367 373 435 659 666
433 Marcin Mazerant 1.0NLD 3688 355 546 17 19 250 144 606 11 1448 64 483
Kazimierz Dróżdż 3.0NLD 3688 355 546 17 19 250 144 606 11 1448 64 483
Anna Kołłątaj 1.5KSZP 3688 1357 293 1322 62 654
436 Andrzej Mitka 4.0SKP 3683 315 158 308 534 1304 182 1040 151
437 Grzegorz Proniewicz 4.0SLB 3680 301 177 215 143 1478 114 319 1190
438 Maria Kowal 2.0KNWP 3678 613 162 163 857 157 44 161 242 723 199 1044
Eryk Hamerski 3.0SOP 3678 1110 81 527 799 1161
440 Tadeusz Birecki 5.0NLB 3666 838 551 765 537 544 193 169 431
441 Dominika Wołyńska 2.0KPM 3636 143 1187 1268 1038
Krzysztof Mielnik 9.0PM 3636 143 1187 1268 1038
443 Witold Żygulski 3.0MA 3629 1168 915 145 50 415 43 936
444 Paweł Babecki 5.0LD 3625 679 1203 240 783 720
445 Jerzy Kudlik 2.5LD 3623 1354 212 902 92 483 580
Zbyszek Ratajczak 2.5LD 3623 1354 212 902 92 483 580
447 Jan Czarniecki 4.0NLU 3616 561 311 1050 149 720 174 171 800 3
Ziemowit Brzykcy 5.0KP 3616 791 284 1310 1231
Krzysztof Popczyński 5.0KP 3616 791 284 1310 1231
450 Marek Banasiński 12.0SMA 3608 1500 1351 620 137
Krzysztof Kluf 12.0SMA 3608 1500 1351 620 137
452 Jarosław Hausman 3.0KP 3604 1418 822 1364
453 Ryszard Łasowski 7.0SWM 3591 1286 89 1357 859
454 Tomasz Konopka 4.0LB 3586 87 173 187 656 1140 148 459 927 217
455 Marcin Zbroja 7.0LD 3580 156 281 1060 23 109 978 193 64 233 815 213
Mirosław Andrzejczak 4.0SLD 3580 88 1203 1294 250 745
457 Robert Kwiatkowski 4.0PK 3570 1266 431 248 312 280 180 966 315 2 29
458 Arkadiusz Pohl 2.0SWP 3557 978 141 1098 930 263 147
459 Paweł Sierakowski 4.0MA 3552 200 935 1168 915 145 50 189
Janusz Budny 7.0SWM 3552 691 1236 485 1140
461 Marek Słowikowski 4.0WM 3544 189 666 660 1273 97 659
462 Henryk Choiński 3.0SLB 3539 964 77 111 1224 432 186 93 36 551 182 61
463 Marek Żakowicz 12.0ZP 3535 971 796 635 122 1011
464 Jan Kulczycki 2.5NDS 3499 906 640 62 129 255 191 1378
465 Tomasz Nowacki 5.0MA 3494 1210 891 286 915 192
466 Piotr Szczeciński 4.0PK 3492 54 209 1427 787 939 76 8
467 Marian Szymonowicz 11.0NDS 3489 733 586 911 1259
468 Marian Siwy 11.0NZP 3475 226 570 164 1336 164 985 194
469 Władysław Biernat 4.0NLB 3472 1122 940 377 774 140 119
470 Iwona Puczyłowska 3.0KSWM 3469 120 1385 107 1196 565 96
471 Kazimierz Dominiak 9.0SPM 3467 505 99 1412 223 13 1215
Marcin Paplaczyk 2.5DS 3467 154 321 242 1231 292 1203 66 178
473 Tomasz Tapper 3.0OP 3464 1275 1442 387 360
474 Janusz Galewski 5.0NPD 3458 1130 127 139 212 1055 795
475 Andrzej Gotz 1.5SMA 3455 175 8 733 27 60 260 203 950 1134
Marcin Stryczyński 5.0NMA 3455 175 8 17 733 27 60 260 203 950 1134
477 Stanisław Charun 3.0SWM 3454 1382 527 126 187 267 965
478 Wojciech Raczyński 3.0DS 3453 64 206 71 397 1196 1170 413
479 Piotr Urbański 4.0MA 3452 295 712 1185 579 238 443
Marek Parol 4.0SPM 3452 675 747 1292 738
481 Kazimierz Gralak 18.0SPM 3449 213 375 422 36 1396 655 388
482 Mirosław Małypan 5.0SPM 3440 601 711 1040 782 205 101 86
483 Sławomir Wrzosek 11.0NWM 3439 291 125 1399 1238 152 234
Lidia Wrzosek 5.0KNWM 3439 291 125 1399 1238 152 234 96
485 John Catlow 4.0WP 3436 183 866 770 332 256 168 138 43 495 430 543
486 Bolesław Krzewski 9.0SMA 3434 762 1019 1175 478
487 Waldemar Warzała 12.0SPM 3426 757 626 1140 92 220 591
488 Stanisław Kotas 5.0NLB 3425 565 256 69 747 358 364 225 767 96 624
489 Rafał Imiela 5.0LD 3412 29 476 78 572 176 47 144 1480 130 200 508
490 Piotr Wnuk 5.0LD 3408 29 476 78 572 172 47 144 1480 200 508
491 Andrzej Litwiński 5.0NDS 3404 161 1197 170 287 404 124 811 535
492 Rafał Przybysz 3.0MA 3397 194 745 232 1326 900
493 Tomasz Derba 11.0ZP 3393 192 1011 985 1011 194
494 Witold Kaliński 12.0NPM 3381 88 1210 960 105 835 183
495 Marek Nasiłowski 3.0SWM 3373 120 1385 107 1196 565
496 Robert Mrukowski 7.0KP 3362 245 487 268 858 175 122 31 1329
Waldemar Zieliński 5.0KP 3362 245 487 268 858 175 122 1329
498 Marek Lenart 2.5NMA 3356 1476 1462 222 196
499 Andrzej Duda 4.0NOP 3350 1442 387 360 1161
500 Ireneusz Saturski 2.5MA 3345 1239 88 151 375 719 755 106
Aleksander Jodko 1.5SMA 3345 1239 88 151 375 719 755 106
502 Jan Kot 2.0JMA 3344 1076 1316 936 16
503 Zbigniew Lasocki 12.0NZP 3342 559 172 655 90 55 119 383 1165 408
504 Henryk Komodziński 2.0NKP 3339 716 100 98 192 46 1418 815 90
505 Zdzisław Majer 3.0NLD 3336 831 346 1294 651 214
506 Krzysztof Czapczyk 5.0SPM 3333 1106 496 60 13 443 1215
507 Jarosław Kuźba 3.0ZP 3331 875 547 707 1202
508 Marek Nicewicz 2.0KP 3329 716 98 192 46 1418 815 90
509 Włodzimierz Heymann 4.0KP 3328 1382 1139 105 702
510 Marek Drecki 7.0NDS 3327 128 271 618 906 707 663 162 24
511 Robert Lewandowski 3.0ZP 3318 403 411 594 127 199 625 1086
512 Wiesław Teresiński 5.0NLU 3317 125 960 607 408 265 875 202
513 Rafał Bald 1.5KP 3300 616 985 1130 135 254 180
514 Stanisław Szejko 7.0NPM 3291 1500 482 1122 187
515 Marek Lichocki 12.0NWM 3288 103 1350 212 1134 176 163 253
516 Krzysztof Rohde 2.5NWM 3285 18 597 171 1175 98 116 58 1128
Hanna Rohde 2.5KSWM 3285 18 597 171 1175 98 116 58 1128
518 Mariola Miklaszewska 2.5KSMA 3275 415 160 175 108 1147 945 433
519 Józef Kuczak 1.0NWM 3269 9 306 232 917 108 679 1027 43
Janusz Suszczyński 5.0NWP 3269 501 487 49 37 819 870 543
521 Andrzej Grela 9.0SKP 3268 900 252 262 624 539 691 171
Jarosław Łakomy 7.0KP 3268 900 252 262 624 201 539 691 171
523 Jerzy Kamiński 3.0SWP 3266 540 1420 176 152 978
524 Andrzej Wójcik 7.0NZP 3261 1294 198 1210 178 164 217
Dariusz Serafin 4.0LU 3261 1221 327 602 558 347 206 122
Kazimierz Namysł 4.0SKP 3261 144 246 41 15 202 954 599 234 925 303
527 Hanna Zembrzuska 9.0KNZP 3260 150 98 177 209 8 172 1038 88 1401 72 263
Tomasz Jakóbczak 5.0SZP 3260 150 98 177 209 8 172 1038 88 1401 72 263
529 Andrzej Skoczylas 2.0SWM 3259 164 691 890 247 126 267 965 199
530 Franciszek Szklennik 1.5SWP 3258 367 186 750 217 65 464 253 1207 90
Tomasz Mielcarek 4.0WP 3258 367 186 750 217 65 464 253 1207 48 90
532 Emilia Szajowska 2.5KLB 3250 1027 283 1329 611
533 Krzysztof Materek 3.0PM 3217 163 1406 1286 89 273
534 Mirosław Grodzki 5.0NWM 3194 253 396 451 742 96 80 1256
Jarosław Modlibowski 4.0WP 3194 726 123 1002 924 280 139 81
536 Wojciech Sękowski 5.0DS 3184 128 618 906 707 663 162 24
537 Tadeusz Rodak 1.5SZP 3182 180 120 37 162 1262 1421
538 Tomasz Radwański 5.0LD 3174 140 224 530 190 109 162 1107 955 168
539 Jarosław Malarski 3.0LD 3171 679 47 702 240 783 720
540 Michał Tuczyński 3.0MA 3165 194 745 1326 900
541 Łukasz Lis 3.0WP 3164 613 162 163 857 157 44 209 242 36 199 1044
542 Grzegorz Andrejczyk 3.0MA 3159 1154 622 110 864 205 204
Anna Andrejczyk 3.0KMA 3159 1154 622 110 864 205 204
544 Adam Kozłowski 4.0SKP 3158 11 202 20 139 137 703 1191 287 636
545 Jacek Szczerba 5.0PK 3154 209 190 143 154 1010 1448
546 Benedykt Mieszczak 4.0SKP 3150 1382 1175 105 488
547 Małgorzata Augustyn 3.0KWP 3149 183 866 770 332 256 168 138 43 495 430
548 Piotr Wołowski 7.0KP 3147 715 1075 1357
549 Zbigniew Krzepkowski 5.0WM 3134 1382 527 187 839 199
550 Grzegorz Nowiński 3.0MA 3133 782 127 477 161 379 213 167 1115 2
Paweł Wróblewski 3.0MA 3133 782 127 477 161 379 213 167 1115 2
552 Maciej Wybranowski 5.0NWP 3114 540 1420 176 978
553 Jan Nawrocki 9.0NKP 3111 1039 1382 690
554 Barbara Soroko 3.0KSLB 3100 481 142 159 692 39 398 948 222 359 115
555 Grzegorz Czapulak 5.0SDS 3093 781 427 852 333 287 191 62 413
556 Ludwik Piotrowski 9.0NZP 3091 1466 107 162 516 840
557 Władysław Łobacz 4.0NPM 3087 601 24 214 978 187 204 871 219
558 Jerzy Rodziewicz 5.0NWP 3084 31 501 487 49 14 155 684 26 277 980
559 Wiesław Andruk 9.0SWM 3072 180 99 187 927 329 141 109 1308
Andrzej Jaroński 5.0SMA 3072 72 620 378 1185 579 238
561 Bolesław Cichocki 7.0NLD 3068 845 42 338 26 1145 672
562 Marian Kanikowski 3.0NWP 3053 1036 1430 34 37 171 49 155 212
563 Benon Żukowski 2.0NPD 3047 113 328 166 1217 1223
Artur Kozłowski 2.0PD 3047 113 328 166 1217 1223
565 Zbigniew Rychlik 5.0KP 3031 1400 1202 208 221
566 Łukasz Wieczorek 4.0LB 3025 625 31 945 199 672 38 156 131 428
Józef Wiśnik 2.0NWM 3025 1005 787 882 124 227
568 Anna Leśniewska 4.0KKP 3021 228 1281 1358 154
Andrzej Rywocki 4.0NKP 3021 228 1281 1358 154
570 Piotr Marudziński 5.0WM 3019 740 880 1399
571 Zbigniew Listewnik 3.0NWM 3018 71 721 645 135 564 185 523 380 180
572 Tomasz Czekała 2.5PM 3016 112 228 291 79 31 1252 52 3 275 858
Mirosław Giełczyński 2.0SPM 3016 112 228 291 79 31 1252 52 3 275 858
574 Barbara Larysz 3.0KNOP 3015 361 234 705 467 139 48 645 603
Michał Bąk 4.0SOP 3015 361 234 705 467 139 48 645 603
576 Włodzimierz Maćkowski 3.0NKP 3002 901 53 197 88 118 205 816 83 530 353
Stanisław Kietrys 7.0SZP 3002 1167 209 593 762 158 113
578 Jarosław Gąsiorowski 13.0LD 2996 61 978 1147 810
579 Olech Bestrzyński 17.0WP 2992 856 328 905 903
580 Zofia Diakowska 5.0KNDS 2983 906 640 1168 269
Marek Wawrzyniak 9.0ZP 2983 253 1366 1364
582 Andrzej Wielowieyski 5.0SZP 2976 860 542 756 182 73 563
583 Mirosław Makuch 4.0SWM 2970 188 168 1357 540 227 240 42 418
584 Piotr Piątkiewicz 2.5MA 2968 160 175 108 1147 945 433
585 Józef Szumiński 4.0SOP 2967 142 166 55 1014 25 1080 507 58
586 Andrzej Jarmużek 4.0SKP 2965 1178 361 825 211 261 129
Zdzisław Pietruszewski 2.5SMA 2965 179 65 57 662 141 101 1140 303 208 473
588 Ewa Morawska 3.0KJWP 2962 1488 366 735 66 295 12
589 Paweł Rokoszyński 4.0MA 2957 806 895 1256
Henryk Przybysławski 5.0SMA 2957 806 895 1256
591 Eugeniusz Hładyszewski 2.0SDS 2941 1055 70 877 40 11 888
Gerard Szweda 4.0SOP 2941 191 230 1208 892 108 237 183 80
Radosław Szopiński 7.0ZP 2941 1469 1472
594 Władysław Korbutowicz 5.0NZP 2935 13 671 85 846 759 211 363
595 Małgorzata Olborska 1.5KMA 2932 51 49 98 310 163 792 830 299 538
596 Piotr Stefański 5.0WP 2930 188 205 722 822 319 403 244 420 49
597 Rafał Szafranek 5.0KP 2925 921 249 705 1050
598 Jerzy Rosenthal 4.0SKP 2924 576 475 51 121 582 203 967 69 87
599 Tadeusz Dziadykiewicz 2.5NWP 2913 105 955 185 460 93 852 209 252 174 100
Mariusz Markiewicz 0.0SMA 2913 1075 285 960 593
601 Piotr Piotrowski 5.0LD 2909 1448 185 150 79 469 157 500
602 Wiesław Piskozub 3.0NOP 2899 191 230 279 720 108 1301 178 98
603 Aleksandra Różańska 2.5KNKP 2893 499 119 304 611 128 1232
604 Mirosław Sporczyk 2.5SDS 2892 466 1364 1062
605 Andrzej Augustyniak 5.0SDS 2878 27 158 208 552 284 1165 511 37
606 Jerzy Kwoczek 1.0SWM 2871 1090 30 147 168 663 78 725
Iwona Smilgin 1.0KSWM 2871 1090 30 147 168 663 78 725
608 Zbigniew Szymczyk 5.0NLD 2865 1274 110 343 714 271 153
609 Regina Wołek 3.0KNWM 2859 69 24 790 157 49 113 88 37 935 775 89
610 Marek Gapiński 2.5WP 2854 1194 83 15 75 56 120 207 407 463 84 463
611 Mariusz Kowalczyk 7.0DS 2851 681 911 1259
612 Dominik Puchała 2.0JPK 2845 130 500 148 453 188 294 355 1055 20
613 Włodzimierz Reszelski 11.0NZP 2844 25 986 780 86 715 121 156 45
614 Marian Nieznański 7.0NLB 2837 703 256 69 747 358 149 96 624
615 Cezary Engel 3.0ZP 2836 992 1217 627
616 Ewa Ziółkowska 2.0KNKP 2834 146 133 21 576 68 170 1371 114 438
617 Bogusław Jóźwiak 2.0SMA 2821 1371 151 1120 179
618 Andrzej Łoziński 2.5NKP 2815 499 651 75 1050 540
Arkadiusz Zadworny 4.0MA 2815 144 51 103 1245 873 399
Michalina Krysiak 1.5KJMA 2815 1472 1343
621 Marian Chrzanowski 2.0SDS 2814 147 149 1135 24 525 834
622 Krystyna Wąchała 3.0KSOP 2811 182 1370 173 339 67 680
623 Józef Adamski 5.0NKP 2810 1400 1202 208
624 Samuel Bałdysz 7.0DS 2809 1179 800 87 743
625 Leszek Dzieńkowski 7.0NMA 2807 72 620 522 81 283 459 355 568
626 Andrzej Niewiadomski 5.0SMA 2801 28 28 9 61 824 744 178 966
627 Ryszard Kłusowski 7.0NWM 2798 1462 1336
628 Ewa Nowińska 2.0KSKP 2794 247 95 870 509 648 129 391
Roman Nowiński 2.0SKP 2794 247 95 870 509 648 129 391
630 Roman Janczarek 5.0SKP 2790 347 532 606 579 503 223
Marian Jankowski 4.0SKP 2790 347 532 606 579 503 223
Grzegorz Skowronek 4.0DS 2790 125 1202 215 38 1210
633 Janusz Wróblewski 9.0WM 2788 208 313 642 485 1140
634 Jan Chodkiewicz 5.0SWM 2786 205 198 567 278 383 1155 183
635 Mieczysław Rogowski 5.0SZP 2778 109 196 89 1210 1074 100
636 Piotr Dimitriu 1.5DS 2775 183 785 55 64 139 72 1231 365 7
637 Maciej Zych 2.0MPK 2770 1458 966 315 2 29
638 Henryk Cieśla 4.0SZP 2765 36 228 1138 57 74 1232
639 Jolanta Wiśniewska 4.0KMA 2762 841 323 123 142 77 273 1060
640 Wiesław Bielski 3.0SWM 2761 1245 327 891 298
641 Zbigniew Geisler 4.0NWP 2756 167 751 91 87 474 263 274 104 827 124 156
642 Artur Duczmalewski 5.0SMA 2744 535 86 200 523 379 915 192
643 Paweł Abramski 5.0NWM 2743 251 950 444 206 247 268 583
644 Jan Jarmuż 5.0WP 2732 188 205 722 822 319 244 420 49
Jerzy Markowski 5.0NLD 2732 235 1182 1315
Cezary Kawiak 5.0ZP 2732 196 89 1210 1074 100 63
647 Eugeniusz Chudziński 3.0SKP 2729 911 77 118 206 289 1025 180 33
Jerzy Rudziński 2.5SKP 2729 911 77 118 206 289 1025 180 33
Józef Kubinowski 1.0NZP 2729 36 192 1138 57 74 1232
650 Zdzisław Malkiewicz 4.0SDS 2724 803 101 67 196 438 323 863 22
651 Mirosław Rożek 1.5MA 2712 79 966 44 191 89 415 972
652 Janusz Przybyszewski 11.0NPM 2711 1290 951 437 33
Sylwester Cieślak 12.0MA 2711 445 317 186 823 940
654 Janusz Kobylarski 7.0PM 2707 496 820 1208 183
655 Jerzy Szczygieł 1.0SZP 2697 307 580 407 1020 32 351
656 Barbara Boruta 2.5KSWP 2695 922 102 218 68 1385
657 Roman Wąchała 2.5SOP 2693 182 166 1370 173 339 463 67
658 Bogdan Podgajny KP 2692 619 202 197 88 159 183 90 166 1286 205
Władysław Chodziński 7.0NPK 2692 431 1160 204 179 17 101 483 224 190 60
Alfred Kram 5.0NLD 2692 96 235 1034 1182 145
661 Anna Dworakowska 1.5KWM 2685 116 220 459 62 69 103 229 839 775 163
662 Krystyna Goreń 2.0KNMA 2683 172 117 1 131 25 114 1128 990 60 145
663 Rafał Milinkiewicz 2.5WP 2682 1489 17 595 363 218
664 Grzegorz Leśniewski 2.0JMA 2678 48 351 975 1304
665 Mirosław Łopaciuk 5.0MA 2663 445 1455 763
666 Sylwia Szczepańska 1.5KKP 2658 730 786 69 221 852
667 Bogumił Macierzyński 9.0NPM 2657 119 115 885 165 96 1065 308
668 Bogdan Wiliński 2.0NZP 2653 67 146 159 510 245 915 678
669 Tomasz Magryś 3.0PK 2648 156 628 92 359 970 367 168 103
670 Andrzej Błachno 5.0SPD 2643 43 170 331 1311 590 198
Stefan Kopyt 5.0SPD 2643 43 170 42 331 1311 590 198
672 Andrzej Kałużny 3.0LB 2633 1145 612 181 695
673 Mieczysław Romanowski 2.5NKP 2631 45 376 475 762 35 205 48 283 530
674 Adam Meller 5.0NWP 2629 15 100 955 90 56 120 207 407 463 134 463
675 Józef Palewicz 5.0NKP 2626 817 195 183 812 119 133 194 241 283 172 278
676 Krzysztof Wośkowiak 7.0SMA 2625 295 712 1175 443
677 Zenon Darmaszek 4.0NLD 2615 96 1034 145 25 1315
678 Franciszek Świderski 9.0NZP 2603 1294 570 248 491
679 Grzegorz Makowiecki 3.0ZP 2600 211 139 160 1315 775
Krzysztof Rutkowski 3.0ZP 2600 211 139 160 1315 775
681 Adam Małdyk 5.0ZP 2599 95 686 560 807 178 151 217
Andrzej Osiński 3.0SPM 2599 57 213 375 422 1224 150 215
Krzysztof Staśkiewicz 3.0WP 2599 771 166 341 244 850 109 227
684 Franciszek Wnęk 2.5NZP 2574 1466 303 805
685 Dariusz Śledziewski 5.0SLD 2573 276 237 173 570 212 1105
Ireneusz Różycki 5.0NLD 2573 276 237 173 570 212 1105
687 Wacław Opacki 3.0SPK 2567 164 50 61 81 198 787 239 1098
688 Genowefa Sierocka 1.5KNMA 2566 122 631 545 146 698 219 281 192
Robert Grad 4.0WM 2566 567 278 383 1155 183
690 Lidia Gapińska 3.0KWP 2563 10 75 1322 117 768 7 230 51
Bogusław Dyk 12.0SPM 2563 495 1099 760 209
692 Marcin Motykiewicz 5.0SDS 2557 154 321 242 1231 292 69 66 178 175 293
Jan Pustelnik 7.0NSL 2557 817 1441 299
694 Sławomir Sierocki 5.0MA 2553 122 545 146 698 219 281 192 618
695 Zbigniew Garlej 4.0SMA 2552 28 28 9 17 740 912 299 545
696 Ryszard Maras 4.0NLD 2546 108 144 28 1381 885
697 Jan Jaworski 1.5NMA 2539 1048 362 78 1051
698 Ryszard Szkwarek 2.5LB 2535 625 31 687 90 623 156 131 313
699 Czesław Bury 5.0NKP 2526 817 195 183 812 133 241 172 278
700 Jerzy Wilczek 4.0NWP 2524 523 127 1232 219 180 179 191
701 Ryszard Chruścicki 3.0NLD 2521 58 61 81 51 835 695 177 672
702 Ryszard Beleć 4.0LB 2518 173 187 1092 930 136
703 Bartosz Ćwiek 4.0MA 2515 667 189 131 428 1100
704 Maciej Stasiński 3.0PM 2508 1059 675 774
705 Wojciech Bondarewicz 5.0ZP 2500 1090 1182 228
706 Kazimierz Wołowiec 5.0NPM 2497 60 391 36 399 1396 215
Alicja Stefanowska 4.0KSWP 2497 907 999 155 196 152 88
708 Danuta Żabicka 7.0KNPM 2495 63 188 258 1151 835
709 Mirosława Miętkiewska 3.0KNWP 2490 15 100 28 8 1250 214 153 531 242
710 Dariusz Głowiński 3.0ZP 2479 159 670 202 504 139 805
711 Jan Purczyński 7.0NZP 2478 1448 1030
712 Paweł Sosnowski 5.0WP 2474 1301 214 959
713 Tomasz Modrzejewski 13.0WM 2470 1006 132 40 627 665
714 Stanisław Owczarski 12.0SLB 2469 1434 810 225
715 Dariusz Sierocki 9.0MA 2468 166 631 58 317 186 1025 143
716 Piotr Surdyk 4.0WP 2466 63 1128 200 972 103
717 Marek Domagała 5.0WP 2458 261 512 113 150 559 851 125
718 Piotr Szewczyk 3.0MP 2455 500 148 188 970 539 21 110
719 Sławomir Juchnicki 5.0NPD 2450 216 210 122 182 925 795 81
720 Ryszard Kamiński 4.0NPM 2449 433 15 167 1154 215 331 91 149
Czesław Thrun 5.0NPM 2449 433 15 167 1154 215 331 91 149
Adrian Bakalarz 9.0SL 2449 167 150 116 900 1116
723 Maryla Nakoneczna 2.0KSZP 2441 293 1322 62 110 654
724 Józef Wrona 5.0NPK 2440 48 1160 204 179 17 101 483 224 190 82
725 Tadeusz Lisiecki 3.0SLB 2436 128 1086 695 24 129 36 335 63
Edward Guziołek 2.0NKP 2436 343 178 60 75 254 195 731 735 91
727 Grzegorz Olejnik 2.5SKP 2434 145 122 423 28 1343 112 236 165 9 117
Elżbieta Olejnik 2.5KSKP 2434 145 122 423 28 1343 112 236 165 9 117
729 Małgorzata Zielonacka 3.0KSWP 2432 29 819 870 714
730 Jerzy Grela 1.5SLU 2427 125 960 265 875 202
731 Marek Farbiszewski 2.0SKP 2423 651 120 1050 147 455
732 Tomasz Powęzka 2.0SWP 2418 28 8 1250 214 153 531 242
733 Rafał Bownik 7.0PM 2414 178 24 1122 871 219
734 Dariusz Kulpiński 9.0PK 2411 936 1458 17
735 Mirosław Skarbek 3.0KP 2396 930 975 491
736 Jacek Kufel 4.0LB 2386 165 367 1388 228 238
737 Paweł Olech 1.5MA 2380 1252 44 804 191 89
738 Kacper Kisielewski 2.5MMP 2377 1083 1294
739 Krzysztof Pękała 4.0WM 2369 511 1111 71 579 97
740 Łukasz Stworzewicz 2.5SL 2360 971 52 1146 191
Jerzy Stworzewicz 12.0NSL 2360 971 52 1146 191
742 Danuta Kazmucha 19.0KMA 2358 1489 595 223 51
743 Tomasz Wolfke 3.0MA 2353 130 859 1175 189
Witold Dudek 3.0SDS 2353 1170 1183
745 Bogusław Jakóbczyk 5.0SPM 2349 1322 680 98 77 172
746 Jan Nowakowski 1.5NKP 2348 547 1139 560 102
747 Krzysztof Orzechowski 5.0NZP 2341 123 192 335 847 362 105 419 24 186 113
748 Jerzy Jankowski 2.0NKP 2338 371 120 147 455 1208 37
749 Adrian Foltyn 1.5LB 2334 388 1341 605
Aleksandra Klupś 1.5KLB 2334 388 1341 605
751 Kazimierz Jankowski 3.0SKP 2333 943 136 369 885
Janusz Gorczyński 2.5KP 2333 943 136 369 885
753 Ireneusz Jagielski 7.0SWM 2330 1298 313 719
754 Janina Bakuła 5.0KSWM 2328 1170 208 950
755 Jerzy Wróbel 3.0NOP 2327 142 1208 223 108 463 183 80
756 Wojciech Karpiński 5.0NWM 2323 1371 935 17
757 Wiesław Jarmułowicz 1.5SZP 2319 155 180 1125 148 56 510 76 201 15
758 Jarosław Molenda 9.0DS 2311 1185 654 193 279
759 Małgorzata Bajerska-Wasilius 2.5KSKP 2309 361 825 647 137 178 161
760 Leszek Łuniewski 12.0MA 2306 1376 930
761 Marta Janeczek 11.0KPM 2300 960 1340
762 Halina Grześkowiak 2.0KSLB 2297 439 157 46 56 183 798 202 34 40 6 518
Krzysztof Bak 2.0LB 2297 439 157 46 56 183 798 202 34 66 6 518
764 Marek Wajs 2291 89 193 10 120 747 147 995
Kazimierz Buchalski 2.5NKP 2291 436 229 169 124 1168 165
766 Wiesław Lange 2.5SZP 2290 307 580 1020 32 351
767 Andrzej Żmuda 4.0SZP 2285 457 1167 209 452
768 Aleksander Kasprzak 18.0SPM 2282 1044 920 318
769 Jan Smolarek 3.0NWM 2277 161 74 757 126 882 124 227 19
770 Roman Siwiec 4.0SDS 2272 946 1183 143
771 Marek Jaworski 13.0NMP 2270 1406 864
Grzegorz Superson 15.0SL 2270 1406 864
773 Paweł Dickert 3.0SZP 2263 571 5 411 894 238 144
774 Jerzy Puchała 7.0SPK 2261 130 248 453 355 1055 20
Cezary Bura 9.0SWP 2261 834 1427
Sławomir Polak 7.0SLB 2261 834 1427
777 Maciej Zarębski 4.0SL 2258 1352 906
778 Andrzej Wardziński 2.0SMA 2249 235 606 331 164 167 238 672 137
Paweł Gacek 2.0SMA 2249 235 606 331 164 167 238 672 137 31
780 Leszek Haber 5.0NDS 2247 47 89 22 76 136 65 963 918
781 Włodzimierz Sieniuszko 2.0NWM 2241 1034 171 81 442 376 137
782 Szymon Rogut 2.0LD 2236 93 540 186 172 744 199 124 395 128
Wiesław Wójcik 1.0NZP 2236 72 233 1316 379 236
Janusz Piłat 1.0NZP 2236 72 233 1316 379 236
785 Henryk Pakuła 5.0SZP 2230 123 192 335 362 419 24 56 214 708
786 Jarosław Nowak 2.5SWP 2226 1051 929 213 33
787 Jan Kosieradzki 2.0NMA 2216 1121 130 498 467
788 Karol Zieliński 0.5NMA 2202 193 120 747 147 995
Mieczysław Małek 5.0SOP 2202 137 403 209 505 948
790 Bogusław Kruczek 11.0SPK 2200 417 369 183 1231
Mariusz Kozaczyński 7.0PK 2200 417 369 183 1231
792 Tadeusz Wolniczak 5.0SLB 2195 106 341 1092 507 136 13
793 Mirosław Bryndzia 1.0DS 2192 201 70 877 40 139 865
794 Zbigniew Bando 1.5SWM 2186 71 721 645 564 185
Marek Jaroszkiewicz 3.0NMA 2186 21 1076 236 172 50 363 148 32 191 25
Małgorzata Węglewska 2.5KSWP 2186 107 36 195 117 684 103 980
Adam Mielczarek 2.5MA 2186 1160 1026
Jacek Komorowski 2.5MA 2186 1160 1026
799 Piotr Kamiński 5.0NSL 2185 646 1352 187
800 Krzysztof Stodólny 1.5SKP 2184 178 60 75 254 195 731 735 91
801 Anna Nosalska 7.0KPM 2181 737 957 487
802 Bogdan Odrowski 1.0SWP 2178 491 153 838 49 70 425 201
803 Wiktor Chałupniczak 2.5JWP 2176 1234 942
Jakub Nawrocki 2.5JWP 2176 1234 942
805 Ryszard Smoczyński 3.0SWM 2175 168 16 3 439 52 327 891 298
806 Ireneusz Turyk 2.5PD 2173 1130 176 182 685
807 Dorota Kwintkiewicz 3.0KSDS 2169 311 47 78 186 98 5 118 1378
808 Robert Kempka 2.0WP 2164 229 75 155 42 789 636 45 198 46 157 40
Piotr Łagoda 1.5WP 2164 229 75 155 42 789 636 45 198 46 157 40
810 Franciszek Bułyszko 4.0SLB 2163 775 371 107 16 130 138 32 642
Zbigniew Józefiak 5.0NLB 2163 775 371 107 16 130 138 32 642
812 Cezary Serek 17.0WP 2161 1488 366 295 12
Waldemar Pałka 4.0SWP 2161 167 91 87 474 263 274 104 827 124 156
814 Janusz Matysiuk 2157 283 965 182 127 600
Andrzej Bogumił 2157 283 965 182 127 600
816 Adam Peszke 5.0WP 2150 134 113 299 101 87 1026 200 378
817 Piotr Serkowski 2.0WP 2147 571 199 203 1161 13
818 Antoni Byliński 2.0MPM 2125 789 1336
819 Artur Winkler 9.0DS 2118 1185 654 279
820 Marek Cielecki 5.0SWM 2113 1413 700
Józef Kurnik 3.0NKP 2113 690 238 139 3 1043
822 Andrzej Lewandowski 2.5NMA 2109 631 1478
823 Grzegorz Rybacki 7.0ZP 2105 463 173 1045 94 91 151 179
824 Stanisław Wachel 7.0NDS 2101 108 882 895 216
825 Stanisław Pochodowicz 5.0NPD 2100 255 97 94 182 206 1196 164
826 Janusz Kopras 4.0NWP 2099 82 1430 34 171 49 155 212
827 Tomasz Kłys SL 2097 138 219 1441 299
828 Sławomir Cieślewicz 2.5KP 2096 227 817 756 88 208
Szymon Rosowski 3.0NKP 2096 227 817 756 88 208
830 Jacek Sikora 7.0PM 2093 139 1406 548
831 Roman Budzik 13.0NPM 2091 235 1135 675 46
832 Jakub Kowalczyk 5.0WM 2090 251 649 984 206
833 Krzysztof Ćwik 5.0SDS 2086 516 411 194 295 670
834 Krzysztof Pakuła 9.0SWM 2082 141 1460 175 208 98
835 Michał Maszenda 5.0JMA 2080 1062 762 256
836 Remigiusz Kaźmierczak 5.0DS 2077 678 858 391 150
Anna Napierajczyk 1.0KDS 2077 678 858 391 150
838 Jarosław Marczewski 3.0WP 2076 166 341 244 850 109 227 248
839 Arkadiusz Cwirko 4.0WM 2067 649 984 434
840 Marek Werner 4.0SOP 2065 403 209 505 948
841 Tadeusz Kaczanowski 19.0NZP 2063 1090 182 228 563
842 Leszek Jarząb 1.0DS 2050 64 206 1154 397 229
843 Ireneusz Iwanow 1.5SWM 2049 1218 831
844 Irena Sadurska 1.0KSWM 2046 135 596 491 565 259
Waldemar Sadurski 2.0SWM 2046 135 596 491 565 259
846 Adam Zaczek 2.5NLD 2042 831 346 651 214
847 Kazimierz Żmiejko 1.0SZP 2035 41 1106 519 145 224
Krzysztof Stec 1.5SZP 2035 41 1106 519 145 224
849 Wiesław Kulikowski 1.5WP 2034 137 178 211 55 20 450 870 71 188
Hanna Kulikowska 1.0KWP 2034 137 178 211 55 20 450 870 71 188
851 Tadeusz Lisowski 2.0SWM 2033 205 691 890 247
852 Wojciech Waszkiewicz 5.0ZP 2018 1274 84 660
853 Michał Górski 2.5JMA 2017 462 1500 55
854 Stanisław Kamiński 5.0NZP 2016 745 85 166 101 40 17 211 708
855 Edward Michalak 3.0NOP 2013 1146 867
856 Michał Dolny 3.0SKP 2009 11 70 922 122 178 162 555
857 Anna Różańska 1.5KLB 1995 49 181 44 855 62 400 448
Piotr Stefanów 2.0MP 1995 78 1035 882
859 Aleksander Skorupa 5.0SDS 1993 882 895 216
860 Natalia Węgleńska 2.0KMA 1987 112 40 429 1079 127 200
861 Ryszard Sawicki 7.0SWP 1984 138 1301 214 150 181
862 Bogdan Świadek 3.0SZP 1981 226 1336 419
863 Piotr Tyranowski 5.0NWP 1971 999 972
864 Marek Leś 2.0NZP 1966 709 163 407 227 68 37 162 82 274 186
865 Marian Rutkowski 5.0MA 1965 643 1322
866 Aleksander Iwaniuk NZ 1964 65 1251 240 267 112 29 18
867 Maksymilian Grochowski 3.0JMA 1962 462 1500
868 Anna Jankowska 5.0KDS 1960 34 275 142 504 101 295 251 493
869 Remigiusz Mincger 2.5SDS 1957 164 33 16 1346 255 143
870 Waldemar Kamiński 7.0SKP 1956 1227 590 139
871 Waldemar Mikucki 9.0SZP 1954 463 173 1045 94 179
Leszek Gozdek 2.5KP 1954 576 121 203 967 87
873 Waldemar Paternoga 2.0WP 1939 99 677 179 249 232 503
874 Danuta Krupnik 7.0KMA 1938 996 750 192
875 Adam Stachura 2.5SDS 1933 164 1376 393
876 Alina Gudecka 3.0KSWM 1931 125 474 71 107 1154
Jan Pierzkała 2.0NWM 1931 125 474 71 107 1154
878 Andrzej Góźdź 3.0SLB 1921 153 61 259 557 696 175 81 57
879 Roman Szlachetka 12.0ZP 1920 1469 198 253
880 Tadeusz Nędzi 7.0SSL 1918 219 160 423 1116
881 Piotr Rzeszot NZ 1917 1251 240 267 112 29 18
Zdzisław Laszczak 15.0NMA 1917 267 379 1271
Bronisław Kamiński 3.0NMA 1917 171 107 141 591 771 136
Robert Podsiadły 5.0MP 1917 1035 882
885 Wiesław Olszewski 3.0SMA 1907 21 1076 236 206 50 148 32 191
886 Zdzisław Pleskot 11.0SZP 1901 192 56 403 123 307 643 233
Zbigniew Zalesiński 1.5NLB 1901 153 61 259 557 696 175 57
888 Andrzej Milewski 3.0NKP 1899 436 169 954 174 166
889 Czesław Rekret 4.0SZP 1898 373 381 129 243 82 623 149
890 Igor Łobodziński 7.0LD 1891 156 281 23 193 64 233 815 213
Anna Kondyjowska 4.0KSZP 1891 671 48 304 439 385 44
892 Wojciech Kaniewski 5.0NWP 1888 460 93 852 209 174 100
893 Eugeniusz Małecki 5.0NDS 1886 76 84 213 731 651 115 92
Jerzy Cychowski 5.0NDS 1886 76 84 213 731 651 115 92
Robert Kicior 2.5NPD 1886 217 427 212 738 120 151 141
896 Krzysztof Sałaj 2.5SL 1884 840 1044
897 Sylwester Gołdyn 3.0DS 1880 201 141 151 41 72 1246 69
898 Krzysztof Gacek 4.0SL 1879 908 768 203
Jerzy Miś 5.0SSL 1879 908 768 203
900 Magdalena Judek 1.5KMA 1878 118 97 1035 114 429 85
901 Andrzej Potrzyszcz 7.0SLU 1875 154 162 91 502 966
902 Waldemar Ślesicki 2.5WM 1874 116 459 140 1159
Andrzej Nierobisz 1.5SMA 1874 1226 648
904 Eugeniusz Soiński 5.0NDS 1873 92 519 1262
905 Urszula Kielak 3.0KSMA 1866 1338 235 239 54
906 Irena Pruszko 2.0KSMA 1865 922 116 615 212
907 Mirosław Cichocki 19.0SWM 1858 945 278 635
908 Roman Grabowski 3.0KP 1857 194 1175 488
909 Alina Arndt-Kufel 2.5KSLB 1854 1388 228 238
910 Marek Heichel 5.0MP 1853 1031 822
Mirosław Sady 12.0SMP 1853 1031 822
912 Ryszard Borowski 1.0NZP 1845 595 894 149 207
913 Mirosław Markiewicz 2.5SLB 1841 44 233 213 627 84 639 45
914 Kazimierz Płusa 5.0SSL 1836 1151 685
Kazimierz Róg 9.0SSL 1836 1151 685
916 Beata Jenek 1831 43 763 1025
917 Marek Niesłuchowski 7.0SPM 1829 188 145 258 920 318
918 Andrzej Robak 5.0SDS 1813 239 274 153 262 863 22
919 Leszek Niemyjski 1791 84 588 1119
920 Aleksandra Granowska 3.0KKP 1790 715 1075
921 Krzysztof Klimczak 2.5WM 1783 265 22 205 177 660 42 270 206
922 Dominik Magryś 3.0MPK 1781 156 628 92 359 367 168 103
923 Wiesław Świderski 2.5NWP 1777 751 26 36 232 67 30 515 75 86 118
924 Kazimierz Głowacki 3.0MA 1768 185 160 178 1245
925 Andrzej Wądołowski 5.0SMA 1755 607 143 339 193 70 204 191 221 27 38
Urszula Wądołowska 2.5KSMA 1755 607 143 339 193 204 191 221 27 38
927 Roman Kowal 1.5NWP 1750 124 411 665 272 26 53 209 69 36
Kazimierz Lichawski 13.0NSL 1750 1215 535
Bogusław Mojżesz 5.0SL 1750 1215 535
930 Janusz Chojnowski 2.0NKP 1748 179 142 498 522 83 84 323
Mirosław Jackiewicz 2.0SKP 1748 179 142 498 522 83 84 12 323
932 Edmund Pinkiewicz 12.0NPM 1747 178 951 60 437 121
933 Grzegorz Bettin 1.0NMA 1739 717 50 825 80 67
934 Tomasz Lubecki 1.5WM 1734 1346 219 169
935 Adam Kozłowski 12.0KP 1727 803 730 194
936 Kazimierz Falkowski 5.0NMA 1726 471 29 132 7 53 273 768
937 Marek Kubicki 1.5SDS 1721 40 206 148 1032 45 176 114
Mirosław Kawecki 2.0NDS 1721 40 206 148 1032 45 176 114
939 Tomasz Lisica 7.0WM 1718 876 719 123
940 Jerzy Pawełczak 2.0NWP 1717 1047 640 30
941 Jerzy Vertum 1.0NMA 1710 77 981 68 93 63 115 262 8 182
942 Radosław Jaszczak 1.5MA 1709 185 525 999
943 Zbigniew Orliński 2.5NOP 1707 74 231 241 167 144 850 11
Janusz Sztolc 2.5SOP 1707 74 231 241 167 144 850 11
945 Jan Rosochowicz 3.0WP 1698 72 1056 570
946 Andrzej Bojda 2.5DS 1695 75 516 411 110 71 490 93
947 Jacek Kokociński 7.0WP 1688 319 354 939 76
Bożena Listwoń 2.5KSZP 1688 66 45 1413 164
Mieczysław Uniejewski 2.5NZP 1688 66 45 1413 164
950 Andrzej Dudkiewicz 2.5NLB 1687 68 79 550 767 128 93 70 48
951 Jacek Szczerbowski 9.0SL 1683 62 1175 446
Marek Dudkiewicz 1.0SLD 1683 348 132 86 154 743 164 142
953 Wacław Niedabylski 2.5NLU 1674 311 288 1075
954 Beata Rożek 1.0KMA 1669 230 277 168 22 972
Jacek Ratyński 1.0WM 1669 1110 189 370
956 Tadeusz Gawroński 5.0NMA 1665 283 459 355 568
Igor Terszak 4.0SMA 1665 272 895 498
958 Stanisław Kraszewski 1.5NMA 1663 77 981 68 93 63 115 262 60 135
959 Robert Barankiewicz 4.0LD 1661 291 1370
960 Roman Supeł 5.0SLD 1653 93 1106 323 131
961 Krystyna Dawcewicz 0.0KSWM 1652 396 1256
962 Dariusz Hutnik 7.0PD 1651 203 154 1294
Kamil Sawwa 4.0PD 1651 203 154 1294
964 Andrzej Pawlik 2.0SLB 1649 79 94 41 82 866 94 172 84 339
Józef Chowaniec 0.5NSL 1649 830 178 65 576
Elżbieta Olejnik 0.5KNWM 1649 59 24 28 583 51 860 68
967 Witold Orzeszko 1.0KP 1647 683 790 174
968 Zdzisław Radwański 7.0NLD 1642 1106 323 213
969 Marian Andruch 1.5NLB 1637 79 82 866 94 172 84 339
970 Ryszard Makuch 5.0SDS 1630 241 852 197 269 62 9
971 Eliza Gardzińska 2.5KMA 1624 114 86 16 996 89 112 163 150 55
Wojciech Gardziński 2.5MA 1624 114 86 16 996 89 112 163 150 55
973 Stanisław Wiktorski 1.5NLD 1620 170 766 144 234 161 145
974 Wiesław Pawelec 5.0NLU 1618 602 800 216
975 Karolina Matraszek 1.5KMA 1615 97 112 1079 127 200
Adolf Bocheński 13.0SWM 1615 980 635
977 Bogdan Bialik 3.0SSL 1611 223 1388
978 Wojciech Skonieczny 5.0NDS 1609 289 401 42 327 259 291
979 Antoni Błażewicz 1.5SPD 1606 217 7 144 111 4 22 867 201 66
Jan Ratter 1.5NMA 1606 1273 188 145
Piotr Makohin 2.0SMA 1606 1273 188 145
982 Andrzej Arcimowicz 1603 10 211 68 309 455 107 453
Teresa Arcimowicz 1603 10 211 68 309 455 107 453
984 Marek Klepacki 7.0WM 1601 141 1460
985 Wojciech Bartnik 1.5NMA 1599 67 960 157 279 136
986 Mariusz Wróblewicz 2.5KP 1596 200 343 455 598
Marian Zarembski 4.0KP 1596 200 343 455 598
988 Wiesław Korpula 1.5NPD 1595 195 275 555 222 348
989 Maciej Silski NZ 1593 915 678
990 Krzysztof Przybielski 4.0ZP 1592 1290 92 40 170
991 Zofia Szczerkowska 4.0KSWP 1590 1315 187 88
992 Bronisław Tabisz 4.0NDS 1586 241 852 197 287 9
993 Jarosław Wojnowski 2.5KP 1585 730 786 69
994 Michał Krok 1.5JZP 1584 454 1130
995 Wojciech Gajzler 1.5SMA 1579 238 447 894
996 Tadeusz Zwoliński 2.5NLB 1574 162 56 1 105 18 73 98 1080
997 Stanisław Dróżdż 1.0NLD 1572 93 540 186 199 124 395 128
998 Małgorzata Wachowska 2.5KWM 1555 265 22 205 177 660 42 206
999 Edward Sajkowski 4.0SLB 1550 487 1063
Aleksander Dudek 3.0NOP 1550 43 1275 51 181
1001 Zdzisław Hartwig WM 1549 787 762
1002 Andrzej Jarząbek 2.0SMA 1548 229 1180 139
1003 Barbara Czarnecka 1.0KSDS 1544 147 92 43 1262
1004 Robert Księżopolski 5.0NDS 1542 1442 100
1005 Krzysztof Meyer 4.0PM 1541 635 906
1006 Marek Zgorzałek 1.0SMA 1536 111 326 697 117 61 209 76
1007 Jerzy Firs 2.0NPD 1535 738 32 47 595 123
1008 Andrzej Chodowski 3.0NDS 1532 27 438 323 251 493
1009 Krzysztof Szufnara 1.5SMA 1529 879 650
1010 Cyprian Morawski 2.0JPM 1525 84 1441
1011 Waldemar Kierski 0.5SMA 1521 111 326 697 117 61 209
1012 Andrzej Dymek 5.0SWP 1511 31 531 182 181 153 83 182 282 58
Ryszard Nowicki 5.0NWP 1511 531 182 181 153 182 282 58 108
1014 Janusz Wieczorek 2.5SMA 1503 141 591 771
1015 Łucja Ciborowska 3.0KJMP 1500 1500
Maciej Kędzierski 7.0JMA 1500 1500
1017 Tadeusz Smurawa 3.0SWP 1498 124 411 665 272 26
1018 Grzegorz Deptuła 9.0WM 1497 1322 175
1019 Waldemar Brzozowski 4.0SLD 1494 47 702 745
1020 Maciej Rechlewski 2.5SKP 1491 1178 119 194
1021 Tadeusz Kwiatkowski 3.0NZP 1488 164 648 109 567
1022 Jerzy Brachmański 1.5SOP 1479 929 67 208 67 80 52 128
Tadeusz Ciechanowski 5.0NLD 1479 234 42 26 154 743 164 142
1024 Dariusz Maciejewski 1.0KP 1473 683 790
1025 Ryszard Usowicz 1470 16 1454
Andrzej Wojniak 1470 16 1454
1027 Anna Skalny 1.5KJMP 1469 1469
Jakub Gawron 2.5JLU 1469 1469
1029 Krzysztof Trunowicz 2.5WM 1468 511 603 195 159
1030 Konrad Włodarczyk 1466 975 491
1031 Karina Drobiniak 5.0KSPM 1464 495 760 209
1032 Olga Jackiewicz 1.5KPM 1461 1099 89 273
1033 Adam Szewczak 2.5DS 1459 946 96 207 210
1034 Bogusław Pawszak 12.0SMA 1455 1455
1035 Bolesław Aleksandrowicz 2.0NZP 1452 43 615 227 68 13 82 274 186
1036 Danuta Strawa OP 1448 929 211 109 67 80 52
Kinga Kowal 2.5KJMP 1448 1448
Ada Żbik 1.0KMMP 1448 1448
1039 Andrzej Szyc 1.5NWM 1446 69 24 6 152 69 113 88 37 935 89
Andrzej Sobina 3.0NDS 1446 84 230 1007 125
1041 Rafał Woś 1444 1268 176
Paweł Mańkowski 1444 1268 176
Piotr Witkowski 9.0NMA 1444 516 726 202
1044 Jarosław Grabek 2.5DS 1442 1442
1045 Maciej Janeczko 9.0MP 1441 1441
1046 Andrzej Kryń 1.5SZP 1440 582 56 510 76 201 15
1047 Radosław Szymczak 7.0ZP 1436 1436
Marcin Wiliński 7.0ZP 1436 1436
1049 Włodzimierz Abkowicz 2.5NZP 1434 1434
Włodzimierz Senger 1434 1434
1051 Marlena Smoleń 1.5KMPM 1433 104 1329
1052 Hanna Ciuńczyk 3.0KMA 1427 732 695
1053 Krzysztof Lubkowski 2.5ZP 1424 337 336 399 108 144 100
1054 Jan Krakowski 2.5SDS 1422 218 262 942
Adam Garcarek 4.0SDS 1422 218 262 942
1056 Wiesława Nawojczyk 1.0KNWM 1420 12 123 307 772 48 158
Andrzej Michalczyk 1.0SWM 1420 12 123 307 772 48 158
1058 Witold Lisicki 2.5NOP 1419 611 201 223 108 178 98
Andrzej Jarząbkowski 2.0PM 1419 139 515 765
1060 Robert Góralczyk 2.5WP 1416 149 600 667
Grzegorz Antosz 3.0PM 1416 235 1135 46
1062 Artur Rutkowski 19.0SMA 1414 1271 143
1063 Zygfryd Burzyński KP 1412 53 94 707 85 264 109 55 153
Marek Czerniawski 5.0SDS 1412 71 173 1168
1065 Jacek Pamuła 5.0KP 1410 66 822 184 338
Zbigniew Leśniewski 2.0KP 1410 1168 242
1067 Mirosław Stelmaszyk 3.0ZP 1403 337 336 399 108 123 100
1068 Piotr Mizak 2.0KP 1401 727 134 540
Arkadiusz Wódkowski 3.0MA 1401 147 871 383
1070 Sławomir Grabowski 5.0MA 1399 1399
1071 Tomasz Bliński 7.0PD 1396 652 744
1072 Jan Trojak 2.5MMP 1386 1386
Milena Klimiuk 3.0KMMP 1386 1386
1074 Krzysztof Sikorski 19.0NPM 1385 1385
1075 Zdzisław Baryła 5.0SPK 1382 62 116 374 699 131
Witold Chmarzyński 2.0KP 1382 100 184 95 899 104
Jerzy Mojsiewicz 5.0NKP 1382 100 184 95 899 104
Stanisław Sadło 5.0NPK 1382 1266 116
Leokadia Weryńska-Leja 2.0KSPK 1382 1266 116
1080 Zbigniew Gralewski 3.0NLD 1381 1381
1081 Henryk Borzym 7.0SWM 1380 796 189 395
1082 Kazimierz Gierulski 4.0NPM 1378 175 1203
1083 Henryk Adamski 1.0NKP 1373 707 85 264 109 55 153
1084 Aleksander Zatke 4.0LD 1370 1370
1085 Zdzisław Tylko 1.5SMA 1369 165 1110 94
1086 Andrzej Ziomek 2.0SDS 1364 1364
Marek Banach 5.0ZP 1364 1364
Krzysztof Sokół 4.0NMA 1364 1364
Arkadiusz Ciechomski 5.0MA 1364 1364
1090 Jerzy Ronke 13.0NLD 1360 1006 354
1091 Alfred Nowak 5.0NKP 1357 1357
1092 Marek Cichoń 1.5LB 1356 155 19 4 98 1080
Rafał Łuczak 4.0MA 1356 132 1224
Mariusz Łasiewicki 5.0MA 1356 132 1224
1095 Robert Buta 1.0WM 1352 38 161 74 757 126 196 7 19
1096 Krzysztof Kacprowicz 1350 1 45 31 25 894 208 88 84
Mirosław Makurat 3.0SPM 1350 731 175 116 122 170 36
1098 Wojciech Wajda 2.0NMA 1347 1346 1
Andrzej Szczepaniak 5.0LU 1347 992 355
Jarosław Ostrowski 5.0LU 1347 992 355
1101 Janusz Preisner 1.0WM 1346 475 73 136 188 104 22 196 247
1102 Svetlana Gudkova 1.5KMA 1345 51 49 98 310 299 538
1103 Waldemar Kałużyński 9.0SMA 1344 535 86 200 523
1104 Ryszard Boberski 4.0NLB 1341 110 55 34 1062 80
Krystyna Lindner 3.0KNLB 1341 110 55 34 1062 80
1106 Irena Wilczyńska 1.5KNMA 1340 114 1226
Andrzej Bunikowski 18.0PM 1340 1340
1108 Anna Tompolska 4.0KPD 1338 210 122 925 81
1109 Jerzy Ratkowski 5.0WM 1336 1336
Wojciech Ligman 2.5JPM 1336 1336
1111 Lucyna Gozdek 2.0KSKP 1335 45 376 762 35 48 69
1112 Zdzisław Koza 3.0SPM 1334 152 113 122 467 480
Wacław Nazaruk 5.0SPD 1334 1334
Alfred Koda 5.0NPD 1334 1334
1115 Jadwiga Nycz 1.5KNMA 1333 1128 60 145
1116 Paweł Stężała 5.0ZP 1332 1182 150
1117 Dariusz Wojtasiak 1.0SLD 1331 170 766 234 161
1118 Milena Smoleń 2.0KMPM 1329 1329
1119 Katarzyna Pogłód 1.5KMA 1327 1035 126 81 85
1120 Piotr Szczuka 9.0NKP 1326 171 1155
1121 Jan Szczepański 2.5NKP 1324 79 158 3 1043 41
1122 Mirosław Makatrewicz 13.0WM 1322 1322
1123 Stanisław Szuba 5.0NDS 1319 733 586
1124 Jerzy Jankowski 2.5NOP 1318 6 211 109 779 128 85
1125 Teresa Roszkowska-Śliź 2.0KSMA 1316 17 47 1056 6 65 34 97
Ryszard Pietrzak 2.5NMA 1316 17 47 1056 6 65 34 97
1127 Sophia Bałdysz 9.0KDS 1310 1310
1128 Krzysztof Hajkowski 9.0SLB 1309 307 1002
1129 Bogusław Chomentowski 5.0NMA 1303 190 137 670 110 196
1130 Magdalena Kapała 1.0KMSL 1301 1301
Szymon Kapała 7.0SL 1301 1301
Maciej Kokorniak 3.0WP 1301 1301
1133 Wojciech Felsztyński 2.0SLB 1299 815 2 105 12 155 19 4 193
1134 Tomasz Kalinowski 1.5MA 1294 277 966 51
Marcin Kuflowski 5.0MP 1294 1294
1136 Aneta Buze 5.0KZP 1293 391 55 160 687
1137 Henryk Bałtronowicz 2.0NWM 1292 42 39 155 110 411 515 59
Krzysztof Łukaszewicz 15.0WM 1292 627 665
1139 Henryk Marciniak 0.5SDS 1289 990 102 197
1140 Jakub Patreuha 9.0JDS 1287 1287
1141 Zbigniew Przeginiak 5.0NMP 1286 1286
Wit Klapper 21.0NMP 1286 1286
1143 Wacław Stefluk 4.0SZP 1282 741 25 397 119
Katarzyna Cantwell 1.5KZP 1282 741 25 397 119
1145 Zbigniew Sosna 5.0NDS 1279 98 136 888 157
1146 Marian Kryger 4.0NZP 1274 1274
1147 Tadeusz Szczepański 2.5NLD 1273 202 1071
Marcin Janiuk 2.0WM 1273 1273
1149 Mirosław Grobelkiewicz 3.0SWP 1268 941 327
1150 Piotr Trębski 3.0LD 1266 46 132 54 32 171 471 155 283
1151 Michał Radomyski 0.5NDS 1262 1262
Aleksander Szablewski 1.5NDS 1262 1262
1153 Grażyna Gruszczyńska 4.0KNLB 1256 1256
1154 Irena Chodorowska 18.0KNPK 1252 1252
Krzysztof Ziewacz 5.0MP 1252 1252
Adam Krysa 13.0MP 1252 1252
1157 Grzegorz Gan 4.0PM 1250 1120 104 26
Małgorzata Konkiewicz 1.5KWP 1250 1250
1159 Bogna Latowska 2.0KNWP 1249 101 176 26 53 759 134
1160 Barbara Guziewicz 3.0KNLB 1248 217 181 184 666
Andrzej Kretkowski 4.0SKP 1248 133 761 241 113
Dariusz Piotrkiewicz 3.0KP 1248 133 761 241 113
1163 Józef Nowik 1.5NMA 1243 172 117 114 52 125 201 495 133
1164 Leszek Karwasiński 4.0SWP 1239 313 95 711 120
1165 Krzysztof Pietruszka 3.0LD 1238 46 225 170 32 171 471 155
1166 Ryszard Zwolak 5.0SL 1237 62 1175
1167 Marek Czapliński NZ 1236 164 220 790 62
1168 Halina Baran 4.0KNLB 1233 565 240 428
1169 Michał Maciołek 2.0LD 1232 45 176 744 137 130
1170 Marek Drukier 5.0NWP 1231 1231
Jerzy Mścisz 13.0NWP 1231 328 903
1172 Witold Mateńko 4.0NZP 1229 157 85 166 22 101 40 384 17 186 235 44
1173 Waldemar Wnuk 3.0SPM 1228 731 175 116 170 36
1174 Kazimierz Zelga 11.0NPM 1224 1120 104
1175 Marek Fijałkowski 2.5NPM 1215 78 706 111 96 156 68 52
Andrzej Pella 4.0NPM 1215 78 706 111 96 156 68 52
Dariusz Wasilewski 1.5SMA 1215 250 498 467
1178 Danuta Mazalewska 1214 810 197 207
1179 Włodzimierz Wasielewski 3.0SPM 1212 152 113 467 480
1180 Janina Czaja-Kozioł 2.5KNOP 1210 1210
Maja Żabierek 7.0KSMA 1210 1210
Marek Wnuk 1.5SLD 1210 125 1085
Jerzy Kasper 2.0NLD 1210 125 1085
1184 Grażyna Blech 1.5KSWM 1209 35 775 44 193 162
1185 Grzegorz Pogodziński 5.0LB 1208 44 233 213 627 91
Janusz Czub 0.5NPM 1208 887 169 138 14
Andrzej Stencel 0.5NPM 1208 887 169 138 14
1188 Marian Lemecha 2.0NWM 1207 171 81 442 376 137
1189 Pavel Klebanovich 5.0PD 1206 1030 176
1190 Lech Kobajło 1.5SKP 1203 136 176 145 155 111 383 156 188 57
Andrzej Karczewski 4.0NKP 1203 136 176 145 155 111 383 156 188 57
Dariusz Kosiorek 2.0LD 1203 132 1071
Adam Betliński 4.0NPM 1203 1203
1194 Sławomir Wiśniewski 4.0MA 1202 142 1060
Patrycjusz Reszczyński 5.0WM 1202 247 268 104 583
1196 Jan Czajkowski 4.0SZP 1195 1195
1197 Stanisław Łański 9.0NKP 1194 171 1023
1198 Andrzej Mazur 2.0SMA 1191 22 180 132 631 94 132
1199 Szymon Grabala 2.0MPM 1189 1189
Adam Nagórny 1.5MPM 1189 1189
1201 Franciszek Szkudlarek 2.0SKP 1187 491 70 425 201
1202 Stanisław Gorzelak 0.0NLB 1185 18 79 767 128 93 70 48
Andrzej Proniewicz 4.0WP 1185 768 230 187
1204 Piotr Wowkonowicz 11.0NMA 1180 937 243
1205 Andrzej Choniawko 13.0LB 1175 957 218
Janusz Hliwa 7.0SLB 1175 957 218
1207 Jarosław Szymków 0.5MA 1174 118 80 159 740 77
1208 Hilary Ślesicki 4.0SMA 1173 207 966
1209 Maryla Zdrojewska 2.0KSMA 1164 841 323
1210 Jan Porada 5.0NPK 1155 165 74 178 138 11 116 50 335 166 173
Stanisław Cisek 5.0NPK 1155 165 74 178 138 11 50 335 166 173
Janusz Szczuka 7.0SKP 1155 1155
Zbigniew Gżałczyński 1.5NMA 1155 201 954
1214 Zbigniew Szanduła 3.0NDS 1154 1154
1215 Piotr Kardasiński 1.5SLD 1146 1092 54
Liliana Suflida 2.0KLD 1146 1092 54
1217 Justyna Łaniewska 2.5KWP 1144 100 83 15 66 86 100 62 135 527 196
Andrzej Kołodziejczyk 2.5NDS 1144 89 113 942
Aleksandra Szemietowa-Kopeć 2.0KNMA 1144 990 154
1220 Maciej Wierzbicki 9.0WP 1139 54 1085
Mirosław Bublewicz 11.0WP 1139 54 1085
1222 Dariusz Sosin 7.0PD 1138 1138
Waldemar Guła 5.0MP 1138 1138
1224 Zenon Dobroński 0.5NPD 1134 867 201 66
1225 Jan Kalicki 4.0SWP 1133 107 40 26 36 232 67 30 515 75 86 118
1226 Henryk Stecewicz 3.0NPD 1132 104 216 195 32 47 222 348
Andrzej Łysakowski 1.5SLB 1132 5 18 22 140 947
1228 Grażyna Ćwiek 1.0KSWM 1130 296 510 37 64 223
Patryk Kośla 2.0ZP 1130 1130
1230 Ludwik Murat 5.0NLU 1129 522 607
1231 Jerzy Gurzęda 7.0NWP 1126 1126
1232 Sabina Blitek 0.5KMA 1125 118 771 159 77
1233 Edward Kozicki 1.5KP 1122 1122
Teodor Bykowski 1.5KP 1122 1122
1235 Aleksandra Górska 2.5KWP 1116 1000 116
1236 Bogusław Kozakiewicz 2.5SPD 1109 216 97 94 630 72
Stanisław Korona 3.0NDS 1109 102 1007
1238 Edward Sokołowski 7.0NWM 1104 99 1005
Wacław Mizera 4.0SSL 1104 919 185
Halina Samborek 3.0KNMP 1104 919 185
1241 Tomasz Niedzielski 0.5KP 1101 1 135 28 75 161 120 435 175
Małgorzata Niedzielska 0.5KKP 1101 1 135 28 75 161 120 435 175
1243 Krzysztof Baranowski 4.0PD 1098 872 159 67
1244 Zbigniew Ruchlicki 3.0SPD 1097 106 67 206 595 123
1245 Jerzy Ujma 12.0SSL 1092 426 204 462
1246 Sławomir Dytkowski 5.0WM 1090 1090
1247 Magdalena Głombińska 3.0KNMA 1085 172 670 243
1248 Krzysztof Ziętarski 1.0MMP 1083 1083
Patryk Patreuha 11.0JDS 1083 1083
1250 Marcin Dziembor 3.0ZP 1080 1080
1251 Bogdan Najmrodzki 9.0NKP 1075 800 275
Jan Rdesiński 5.0NKP 1075 800 275
Wiesław Skubisz 9.0NLU 1075 1075
1254 Zbigniew Witt 2.5SKP 1073 142 160 211 261 170 129
1255 Marcin Piotrowski 5.0NKP 1066 174 587 305
Piotr Iwanus 5.0NKP 1066 174 587 305
1257 Michał Kanikowski 5.0NWP 1062 1036 26
Władysław Stańczak 2.5NDS 1062 1062
Zbigniew Kowalczyk 2.0LD 1062 1062
Robert Truszkowski 2.0MA 1062 1062
1261 Andrzej Michalski KP 1061 57 132 205 51 102 64 371 187
1262 Ryszard Rolka 5.0NDS 1056 34 275 142 504 101
1263 Marek Filak 0.5SDS 1055 113 942
1264 Henryk Osiński 2.0NMA 1051 89 16 80 137 535 28 8 182
1265 Ewa Dziekańska 9.0KSDS 1050 1050
Przemysław Saliński 11.0DS 1050 1050
1267 Ewa Jaworska 1.0KNPM 1048 2 158 134 128 19 607
Jarosław Jaworski 2.5NPM 1048 2 158 134 128 19 607
Marian Gołąbek 2.0SDS 1048 836 53 159
Wiesław Kozieł 2.5NDS 1048 836 53 159
1271 Piotr Wróblewski 4.0SMA 1047 937 110
1272 Stanisław Gołdyn 2.0NDS 1044 52 35 102 8 133 189 533
1273 Piotr Markiewicz 5.0MP 1041 1041
Stanisław Prokuszki 4.0MP 1041 1041
1275 Ewa Sokół-Nawalny 2.0KSLD 1035 715 320
Milena Gryzło 1.5KJSL 1035 75 960
Mieczysław Łebedyński 4.0SWP 1035 860 35 140
1278 Ryszard Szałkowski NZ 1034 1034
1279 Iwona Wróblewska 3.0KMA 1033 78 955
1280 Jarosław Pęski 5.0PM 1030 641 389
Aleksander Gruca 5.0SPM 1030 641 389
Oliwia Dusińska 0.5KMA 1030 771 259
1283 Mariusz Sarnowski NZ 1028 352 575 101
Bartosz Kaczmarek 4.0WP 1028 847 181
1285 Wojciech Marcinkiewicz 2.5MA 1026 1026
1286 Mirosław Sankiewicz 5.0SZP 1025 762 158 105
1287 Marek Piętak 2.5PM 1024 880 81 63
1288 Andrzej Buczkowski 4.0KP 1023 1023
1289 Janusz Zabacki 2.0SWP 1020 100 62 135 527 196
1290 Włodzimierz Robak 3.0SWP 1019 771 248
1291 Wiktor Szłapacki 1017 810 207
1292 Adolf Płatek 1013 865 148
1293 Bolesław Tomaszewski NZ 1012 745 90 177
1294 Włodzimierz Suchodolski 1.5NKP 1003 195 547 85 176
1295 Robert Łukomski 3.0DS 999 803 196
1296 Anna Janiszewska 3.0KNZP 997 307 643 47
1297 Wiktor Skiepko 1.5JPD 996 996
Patryk Klim 1.5JPD 996 996
1299 Ludwik Jurzysta 1.5NKP 995 87 45 684 35 5 16 73 71
Jolanta Krogulska 19.0KNMA 995 995
Zofia Zaręba 3.0KNMA 995 995
1302 Anna Zalewska 2.0KMA 993 415 163 415
Jerzy Mierzejewski 2.5SLD 993 108 885
1304 Sławomir Pawłowski 2.0SLD 992 102 203 15 447 212 13
Bogusław Świeżawski 1.5NLD 992 102 203 15 447 212 13
Józef Marchlewicz KP 992 220 88 106 578
1307 Edward Gilert 1.0SMA 990 27 80 186 244 83 9 141 129 207 31
1308 Aneta Klaczyńska 2.0KWP 985 35 21 33 161 196 183 9 223 187
Leonard Januszko 4.0NWM 985 411 515 59
1310 Aleksander Kud 12.0SPK 984 936 48
Joanna Serwatowska 2.5KSMA 984 303 208 473
1312 Andrzej Tutaj 5.0NWM 980 980
1313 Łucja Kabzińska 979 51 860 68
1314 Janusz Jędrzejewski 5.0WP 972 661 311
Ryszard Kirkowski 4.0SZP 972 153 120 530 169
1316 Witold Szczepaniak 5.0SWP 970 570 39 258 103
1317 Janusz Przybysz 9.0SKP 966 966
1318 Jan Milewski 2.0SMA 965 22 180 132 631
1319 Krzysztof Wójcik 7.0SDS 962 843 119
1320 Dariusz Milewski 2.5PM 961 880 81
1321 Alex Cimr 1.5JSL 960 960
1322 Andrzej Małdziński 5.0SWP 959 959
1323 Paweł Orłowski 958 697 71 190
1324 Jacek Frąckowiak 5.0SZP 956 956
1325 Adam Żelazny 5.0NMA 955 955
1326 Aleksander Wład 5.0MP 952 149 803
Armin Wład 1.5MMP 952 149 803
1328 Piotr Litwin 5.0KP 951 141 810
Mariusz Spletsteser 1.0KP 951 141 810
Marek Wyszomierski 2.0WM 951 119 472 73 55 123 109
Ewa Wyszomierska 2.0KWM 951 119 472 73 55 123 109
Barbara Jakubas LU 951 780 171
Bożena Jacuch 2.0KSMA 951 951
1334 Filip Piotrowski 3.0ZP 950 670 162 118
1335 Tomasz Libich 0.0WP 948 948
Krzysztof Radzi 948 948
1337 Krzysztof Pikus 19.0SWM 945 945
1338 Marek Kowalski 1.0LB 943 356 41 213 46 44 243 39
Piotr Kruczek 2.5JPK 943 294 539 110
1340 Stanisław Wańkiewicz 2.0SWP 941 941
Szymon Gorski 1.5SLB 941 356 213 46 44 243 39
1342 Lech Szubert 1.5NPD 938 14 507 203 214
Robert Dominkiewicz 2.0PD 938 127 172 639
1344 Małgorzata Lipka 3.0KNMA 936 936
Leszek Lipka 7.0NMA 936 936
1346 Józef Kaźmierczak 5.0KP 930 930
Andrzej Łagosz 11.0LB 930 930
Maciej Fularz 2.5LB 930 930
Paweł Ofman 4.0NDS 930 930
Paweł Wydra 0.0MA 930 763 167
Andrzej Bajko 2.0MA 930 763 167
1352 Andrzej Włodarczak 2.5NLB 928 18 550 2 12 205 133 10
Ewa Skopińska 12.0KNMA 928 726 202
1354 Aleksandra Bąk 1.5KMMP 925 97 828
Jerzy Dziemidowicz 3.0NZP 925 925
1356 Rafał Mania 1.0MA 922 922
Adam Gregorowicz 2.5NKP 922 922
1358 Tadeusz Kowalicki 7.0SLB 920 920
Maciej Arnold 7.0NLB 920 920
1360 Zbigniew Prasek 5.0SPM 916 220 696
1361 Wiesław Pastuszko 7.0NLB 915 915
Zdzisław Kaszkowiak LB 915 915
1363 Maciej Szalewicz 5.0SLD 912 134 93 291 263 131
Tadeusz Kurzewski 1.0MA 912 81 831
1365 Andrzej Skrzydło 3.0SLB 911 14 4 774 119
1366 Jan Druch 2.5NMA 910 106 804
1367 Maciej Rodzaj 9.0MP 908 908
Ryszard Skotarski 12.0MP 908 908
Marian Piasecki 2.0NKP 908 93 128 127 163 232 165
Wanda Balawender-Czynsz 2.5KNKP 908 93 128 127 163 232 165
1371 Tomasz Kadłubicki 4.0SL 906 906
1372 Augustyn Ślesiński 2.0NOP 905 905
1373 Jacek Cholewik 9.0SSL 900 900
1374 Izabela Górnicka 1.5KLB 898 20 49 181 62 138 448
1375 Maria Niklaus 2.5KJWP 893 233 660
1376 Henryk Robak 1.5NMA 892 112 780
Wanda Jeleniewicz 2.0KSMA 892 112 780
Wiesław Grabowski 2.0OP 892 46 655 106 85
Janusz Struzik 2.0NOP 892 892
1380 Agnieszka Pietrzyk 7.0KSL 888 426 462
Józef Grybel 4.0NDS 888 585 96 207
1382 Tomasz Woźniak 7.0KP 887 887
1383 Jan Łubkowski 4.0LD 885 469 19 263 134
1384 Wiesław Podlecki 3.0SWM 881 169 434 278
1385 Marek Kawałko 2.5SOP 880 81 799
Dawid Kołodziejski 2.5WM 880 880
1387 Andrzej Ankiersztejn 4.0NPK 875 96 107 113 559
Zdzisław Hartwig 875 875
1389 Albina Suder 3.0KSDS 871 214 154 30 211 213 49
Ryszard Suder 3.0SDS 871 214 154 30 211 213 49
1391 Feliks Babiracki 3.0NPD 868 14 507 42 126 107 72
1392 Tomasz Adamczyk 1.0SOP 864 6 46 51 655 106
1393 Bartłomiej Pałubicki 2.0KP 859 767 92
Marceli Pluciński 0.5NKP 859 767 92
1395 Andrzej Sędłak 3.0NKP 856 41 599 216
Robert Grisdale 1.0PM 856 56 603 197
1397 Danuta Dudzik 1.0KZP 853 248 114 491
1398 Mariusz Wierzchowski 3.0LB 852 181 671
1399 Jakub Piłat 2.5JWP 850 190 660
Jacek Szkup 5.0SLD 850 125 592 133
1401 Hanna Chałupnik 3.0KNOP 847 637 210
Witold Depa 4.0NOP 847 637 210
Michał Stępkowski 1.0MMP 847 845 2
Andrzej Waszyński 3.0ZP 847 160 687
1405 Stanisław Wadowski 1.5MMP 845 845
Jerzy Manecki 5.0NMA 845 77 768
1407 Stanisław Kuźmicz 843 41 84 159 465 94
Marek Kozłowski 4.0SDS 843 843
1409 Czesław Knapik 1.5NOP 842 19 59 101 80 99 264 239
1410 Bartłomiej Gierz 0.5PM 840 765 75
Mirosław Całka 3.0SPM 840 840
Andrzej Butowski PM 840 840
1413 Arkadiusz Obidziński 833 186 244 83 9 141 129 50
1414 Piotr Słomski 1.5WP 832 211 6 247 368
Jacek Grzempowski 1.5WP 832 211 6 247 368
1416 Bolesław Ficek 1.5NSL 831 830 1
Anna Sladek 1.0KSMA 831 831
1418 Zbigniew Wojdak 3.0NLB 830 182 555 93
Małgorzata Olesiuk 830 275 555
Jędrzej Górski 2.0SWP 830 723 107
1421 Marianna Pantak 2.0KMSL 828 828
1422 Marek Gutkowski 1.5NMA 825 825
1423 Jan Kijko 3.0SWM 821 168 16 3 439 52 143
1424 Małgorzata Sawicka 18.0KSZP 820 820
1425 Roman Puzoń 1.0NSL 819 178 65 576
1426 Sylwester Nieke 1.0WM 818 165 94 189 370
1427 Jerzy Skwark 15.0SSL 817 817
1428 Leszek Jarosz 5.0NPK 816 62 195 559
1429 Mirosława Siwek 5.0KNMA 815 815
Antoni Frączek 1.5NMA 815 815
Jarosław Kostrzewa 11.0MA 815 543 272
1432 Maria Piłat 1.0KNWM 814 189 19 510 37 59
1433 Zbigniew Sowiński KP 813 88 106 41 578
1434 Maciej Kwacz 1.0WP 812 53 759
1435 Sławek Robel 5.0SDS 811 259 261 291
Edyta Dominkiewicz 1.5KPD 811 172 639
1437 Dariusz Romejko 1.0WM 810 475 73 136 104 22
1438 Jolanta Kędzierska 0.5KSZP 801 83 6 31 302 131 87 31 167
1439 Sebastian Grisdale 0.0MPM 800 603 197
1440 Wojciech Wnuk 1.5JMA 799 72 727
1441 Halina Perkowska 2.0KSPD 794 109 685
1442 Marek Kwaśniak 1.5DS 791 311 78 186 98 118
1443 Szymon Jędrzejewski 1.5MPM 789 789
1444 Aniela Jarnutowska 0.5KNZP 786 37 595 5 149
Rafał Łazarczyk 1.5JPD 786 786
Aleksander Skiepko 1.5MPD 786 786
Andrzej Aleksandrzak 15.0NWP 786 786
Janusz Kościelny 9.0SWP 786 786
1449 Roman Waszczuk 1.5SWM 781 58 444 279
1450 Włodzimierz Pszczoła 0.5SLU 780 780
Andrzej Pertkiewicz 5.0SLU 780 780
1452 Jerzy Pieszczuch 2.0DS 775 775
Grzegorz Tarka 5.0SDS 775 775
Jacek Sroczyński 2.5DS 775 457 318
1455 Józef Małysz 7.0SLU 774 558 216
1456 Sławomir Maciejewski 5.0WP 770 712 58
Marcel Błażejewski 0.0JWP 770 712 58
1458 Grzegorz Zgorzelski 4.0SMA 764 359 405
Adam Amrozy 4.0MA 764 359 405
1460 Ireneusz Hebdowski 0.5NOP 762 66 121 206 50 102 217
1461 Witold Moreń 1.5NMA 761 218 85 232 94 132
1462 Jan Sztuba 2.5NWP 759 169 57 99 65 117 252
1463 Elżbieta Berkowicz 1.5KOP 755 755
Zygmunt Berkowicz 1.5OP 755 755
1465 Ewa Sokolińska 2.0KSDS 751 104 481 105 56 5
1466 Mirosław Jankowski 1.0WP 749 149 600
1467 Marta Bojda 1.5KDS 746 75 110 71 490
1468 Dorota Cielecka 0.0KMA 745 526 219
Adam Ziółkowski 1.5NMA 745 74 600 71
Andrzej Makohin 1.5NMA 745 74 600 71
Roman Kowalkowski 7.0SKP 745 546 199
1472 Jan Jegliński 5.0NWM 742 742
1473 Agnieszka Ziomek 2.0KLB 740 307 120 313
Małgorzata Olejnik 0.5KMA 740 740
1475 Jerzy Gaworczyk 5.0NLD 739 125 190 271 153
Ewa Skrzyniarz 1.0KSOP 739 19 287 95 40 59 239
Marta Smętek 2.0KWP 739 225 353 161
1478 Zbigniew Przybylski 7.0LB 738 647 91
Krzysztof Tumielewicz 9.0LB 738 647 91
1480 Andrzej Drgas 3.0LB 737 182 555
1481 Zofia Eisenberg 0.0KNDS 733 11 189 533
1482 Karolina Melkonyan 2.0KJMA 732 732
1483 Zenon Gajkowski 1.0NKP 726 343 35 152 130 35 31
Artur Wasiak 13.0MA 726 726
Marcin Miller 2.5LD 726 726
1486 Grzegorz Jarząbek 7.0MA 724 526 198
Wiesław Radzymiński 724 102 64 371 187
1488 Edward Kończak 3.0SWM 721 198 523
1489 Robert Kirlejza 720 197 12 76 79 10 26 330
1490 Robert Stoliński 15.0LD 715 715
1491 Marek Benda 5.0OP 711 711
1492 Andrzej Wyrzykowski 2.5NDS 709 38 69 135 137 204 33 126
Eugeniusz Swendrowski 2.0NDS 709 38 69 135 137 204 33 126
1494 Bernard Bazylewicz 4.0LB 702 702
Wiesław Paczkowski 7.0SKP 702 702
1496 Justyna Graniczny 2.5KKP 700 700
Bartłomiej Kamelski 7.0KP 700 700
1498 Waldemar Rozmarynowski LB 699 259 133 107 43 23 134 4 18
1499 Piotr Tęgowski KP 697 33 467 68 78 51
Marian Marciniak KP 697 33 467 68 78 51
Marta Jakubisiak 1.0KMA 697 230 277 168 22
1502 Jan Kurianowicz 0.5NOP 696 121 206 50 102 217
1503 Grzegorz Sowul 1.0SWM 695 110 190 395
Zofia Trojan 2.0KJDS 695 695
1505 Jerzy Szczepański 1.0NWM 694 59 24 28 583
1506 Szczepan Chruścicki 5.0NPM 692 32 116 64 97 383
Dariusz Wiktorko 2.0PM 692 32 116 64 97 383
Grzegorz Kryszeń 1.5NPD 692 184 91 203 214
1509 Wit Monarski 2.0NKP 690 690
Mieczysław Kudźma 5.0SPD 690 255 120 151 164
Lech Lorkiewicz 4.0SLB 690 690
1512 Genowefa Grenik 0.5KSZP 689 83 6 31 302 131 43 99
1513 Czesław Wojniusz 2.5NWM 684 103 231 350
1514 Sylwia Zabłocka-Śledzka 1.5KDS 683 163 520
1515 Bogdan Jabłoński 1.5SWM 679 108 352 202 17
1516 Sławomir Zwierzyński 1.5ZP 676 109 567
Ryszard Mytych 0.0NWM 676 575 101
1518 Marek Kubicki 4.0SMA 675 675
Krzysztof Najda 7.0MA 675 675
1520 Jan Luber 1.0MSL 672 6 666
1521 Piotr Duszak 3.0MA 667 667
1522 Wincenty Tęgowski KP 666 103 62 154 130 51 10 21 166
Jakub Ledwoń 1.5JSL 666 666
1524 Zbigniew Pełka 2.5SKP 662 560 102
1525 Zbigniew Szkołut 5.0NMP 661 661
Bronisław Micek 7.0NMP 661 661
Andrzej Kot 2.5NWP 661 661
1528 Adam Kutszyński 2.0NMP 658 187 471
1529 Grażyna Sass 657 657
Małgorzata Maruszkin 2.5KSMA 657 657
1531 Małgorzata Robak 4.0KSDS 654 239 153 262
1532 Mirosław Hanusz 9.0PD 652 652
1533 Andrzej Rzepecki 1.0MA 648 648
1534 Elżbieta Ratajczak KP 647 647
1535 Tadeusz Kołat 2.5SLD 646 143 170 30 157 146
Andrzej Cholewa 5.0SSL 646 646
1537 Roman Badysiak NZ 643 73 111 44 152 32 122 74 111
Wojciech Waszkowiak 12.0SLB 643 643
1539 Adam Wróblewski 1.5JWM 642 642
1540 Ignacy Gębuś 1.5JMA 639 48 495 96
1541 Mikołaj Paluczek 1.5JWP 630 630
Franciszek Kłonowski 1.5JWP 630 630
1543 Marek Górecki 1.0NOP 628 24 122 59 129 168 126
Józef Drążek 0.5NOP 628 24 122 59 129 168 126
1545 Radosław Liskowiak 5.0LB 627 481 146
Jan Jóźwiak 0.5SMA 627 506 121
1547 Bernard Żenkin 1.5SSW 621 587 34
Artur Rusinek LU 621 587 34
1549 Romuald Urbanowicz 0.5SLB 616 259 107 43 14 59 130 4 18
1550 Krzysztof Kostrzewa 0.0MA 612 54 368 54 33 29 71 32
Janusz Olech 0.5MA 612 54 368 54 33 29 71 32
1552 Zofia Szuchnik 4.0KNMA 607 607
1553 Zbigniew Kolański 3.0NWM 604 231 350 23
1554 Krzysztof Fleming 7.0NMA 603 471 132
1555 Tadeusz Kempko 2.0NLD 601 322 279
Andrzej Pełka 1.5SLD 601 322 279
1557 Jacek Sowiński 2.5MA 594 594
Jacek Lech 2.0MA 594 594
1559 Romuald Paszkowski 5.0NZP 593 593
1560 Edward Kałużny 1.0NLD 592 592
1561 Krystyna Łąka 1.0KNWM 583 296 64 223
Tomasz Kuś 7.0NSL 583 160 423
1563 Andrzej Popinigis 3.0NZP 582 582
Jacek Rosenthal 3.0KP 582 582
1565 Tadeusz Mediuch 1.0NZP 581 152 92 48 22 90 177
Krzysztof Wielemborek 3.0SZP 581 581
1567 Zdzisław Godlewski 5.0SWM 579 579
1568 Bogusław Barański 4.0SWP 578 225 353
1569 Henryk Nowak 0.5NKP 577 35 152 130 35 225
Przemysław Klęsk 5.0ZP 577 234 343
1571 Jolanta Materniak 2.5KWP 572 169 65 57 99 65 117 44
Błażej Zalewski 2.0NMA 572 80 103 14 196 179
1573 Edmund Zarzycki 3.0NZP 571 571
1574 Bronia Sroczyńska 570 48 522
1575 Zbigniew Zwolski 4.0NPD 568 427 141
1576 Mieczysław Rejniak 3.0NKP 566 231 136 158 41
1577 Wiesław Kurowski 2.5SKP 564 144 246 174
Andrzej Szajna LU 564 443 76 42 3
1579 Tadeusz Wasilewski 5.0NKP 558 558
1580 Tomasz Kalembkiewicz 3.0LB 555 409 146
Jerzy Bronisławski 5.0NKP 555 555
1582 Artur Głowacki 2.5SL 552 552
Tadeusz Kois 2.5NSL 552 552
1584 Witold Białas 5.0SL 547 432 115
Marek Orzeł 2.0SL 547 432 115
1586 Zdzisław Cimaszkiewicz 4.0NWM 544 301 243
1587 Bogdan Lipiński 2.0NZP 543 160 8 12 60 133 2 18 15 126 46
1588 Czesław Gruszecki 2.5SPM 539 204 335
1589 Dorota Zwierzyńska 1.0KMA 538 39 161 19 30 49 160 99
Wiesław Zwierzyński 1.0MA 538 39 161 19 30 49 160 99
Tamara Cesarz 2.0KNMA 538 131 25 50 185 80 67
1592 Jerzy Cel 4.0NMA 535 535
1593 Władysław Doroszkiewicz 533 12 76 79 10 26 330
1594 Krzysztof Kufel 3.0LB 532 165 367
1595 Waldemar Kozłowski 0.5SWM 531 38 188 58 247
Radosław Spychalski 1.0WP 531 161 253 117
1597 Zbigniew Sikorski 2.0SWP 529 331 198
Marian Wiśniewski 0.5SWP 529 331 198
1599 Danuta Drozd DS 528 528
Teresa Błażejewska DS 528 528
1601 Andrzej Pluta 0.5SOP 527 527
1602 Sławomir Płatek 1.0NLU 526 52 19 147 5 19 113 42 24 148
1603 Zbigniew Kaczorowski 3.0NWP 525 148 26 64 14 119 154
Barbara Radkiewicz 0.0KSWP 525 127 219 179
Marek Czapliński 0.0PM 525 103 229 30 163
1606 Jerzy Karwacki 4.0SLU 522 522
1607 Paweł Jankiewicz KP 521 103 62 154 130 51 10 21
1608 Mariusz Ilnicki 7.0DS 520 520
Wiesława Mirosław 3.0KSDS 520 520
1610 Wacław Humienny 519 2 117 38 31 95 8 172 66 15
Zygmunt Bartoszewski 519 2 117 38 31 95 8 172 66 15
1612 Tadeusz Witkowski 516 516
1613 Michał Wróblewski 4.0ZP 515 515
Michał Gradkowski 515 515
1615 Martyna Smoleń 2.0KMPM 513 104 409
Piotr Radzikowski 9.0MP 513 513
Janusz Wrześniak 4.0MP 513 513
1618 Wenancjusz Sowa NZ 511 511
1619 Szymon Graś 2.5JWP 509 190 319
Henryk Wichrowski 3.0NLB 509 27 215 240 27
1621 Sławomir Zagórski 3.0NDS 508 372 27 70 39
1622 Roman Pieszczuch 505 505
Andrzej Pieszczuch 505 505
1624 Tomasz Izydorek 5.0NZP 504 504
1625 Ryszard Smejda 7.0LB 503 419 84
1626 Julian Mroziak 4.0NOP 499 43 67 208 181
Marta Walczyk 1.0KDS 499 499
Andrzej Kozikowski 15.0LD 499 499
1629 Mirosława Swoboda 2.5KSMA 498 171 107 220
Jerzy Wieczorek PM 498 197 236 65
Mirosław Dedo PM 498 197 236 65
1632 Andrzej Chyliński 2.0NMA 495 495
1633 Waldemar Surmacz 2.5SMA 494 81 37 218 85 73
Henryk Przybylski 4.0NOP 494 54 106 74 23 237
Magdalena Reguła 1.0KJLD 494 85 123 286
1636 Wojciech Smektalski 492 36 151 112 193
1637 Mieczysław Szałachowski NZ 491 73 111 122 74 111
1638 Krzysztof Cieślak 2.0NLD 489 143 170 30 146
1639 Jakub Michalski 2.0MMP 488 488
Klara Kozłowska 1.0KMMP 488 488
1641 Włodzimierz Jakowicki 7.0NWP 487 50 198 239
Krzysztof Dubno 2.0NPM 487 57 251 151 28
Marcin Ozga 0.0PM 487 57 251 151 28
1644 Andrzej Mazurek 12.0SWP 486 486
Elżbieta Paluczek 2.0KSWP 486 486
Ryszard Paluczek 2.0SWP 486 486
Emilia Massalska 2.0KMMP 486 486
Alicja Bigosińska 1.5KJMP 486 486
1649 Mariusz Trukawka 0.5NZP 481 160 8 12 60 133 18 54 56
Tomasz Pawlik 1.0DS 481 372 70 39
Wanda Kowalik 481 481
1652 Ryszard Ćwierz 1.0NZP 480 18 228 72 48 114
Stefan Masternak 5.0SWP 480 480
1654 Lech Warwocki 9.0NLD 478 478
1655 Leszek Faber 4.0NMP 475 475
Ryszard Cieślik 4.0MP 475 475
1657 Tadeusz Mielko 1.5NWM 474 227 53 194
1658 Alina Dobosz-Sztuba 1.5KSWP 472 176 188 108
Maciej Woropay 2.0NKP 472 142 160 170
1660 Marek Przychodzień 471 471
Mikołaj Piotrowski KP 471 229 242
1662 Jarosław Kowalik 5.0DS 466 466
Joanna Kochanowska 0.5KNKP 466 69 26 4 20 24 12 248 10 79
Krzysztof Kochanowski 0.5NKP 466 69 26 4 20 24 12 248 10 79
1665 Brunon Kaczmarek KP 464 4 194 106 160
1666 Waldemar Buśko 2.0KP 463 153 310
Jerzy Wróbel 2.5SKP 463 153 310
1668 Leszek Ostrowski 2.0NWM 461 77 25 118 202 39
1669 Marta Mańkiewicz 1.0KWP 460 197 152 111
Bożena Jakubowicz 1.0KWP 460 197 152 111
Tadeusz Nitka KP 460 194 106 160
1672 Sławomir Lejk 3.0PM 459 60 399
1673 Bogusław Drozd 3.0SZP 457 457
Bożena Budnik 2.0KSWP 457 457
Włodzimierz Misiaszek 1.0SPD 457 182 184 91
1676 Zdzisława Krzyżańska 2.0KNLB 455 142 159 39 115
Kazimierz Cios 11.0NSL 455 455
Leszek Krzeczek 7.0NSL 455 455
1679 Halina Pientka 2.5KNKP 454 59 70 94 51 118 62
Kaja Pustułka 1.5KMSL 454 454
1681 Władysław Skowroński 7.0NWM 453 94 301 58
1682 Bernard Rynkowski 1.0NWM 451 227 194 30
1683 Wojciech Bąk 3.0JMA 448 97 351
1684 Bogdan Jaskulski 4.0SMA 447 81 61 232 73
Sławomir Powała 0.5SKP 447 98 132 59 105 53
Ewa Powała 0.5KSKP 447 98 132 59 105 53
1687 Władysław Skonieczny 0.5NKP 444 7 212 21 204
Halina Skonieczna 0.5KSKP 444 7 212 21 204
1689 Eugeniusz Jaworski 2.0NKP 443 79 139 225
Zbigniew Stikel 2.5SPM 443 443
1691 Iwona Orzełowska 1.0KMA 441 392 49
1692 Jan Berent KP 440 152 220 54 14
1693 Janusz Starke 1.5NLB 439 8 431
Jerzy Więcławski 5.0NDS 439 84 230 125
1695 Tadeusz Osowski 0.5SWP 436 191 245
Janina Biała 2.5KNWM 436 77 118 202 39
1697 Marek Szor 1.0NLD 434 348 86
1698 Paweł Banacki 4.0SLD 431 246 185
1699 Henryk Głąb 1.5NLU 427 19 147 113 148
1700 Zbigniew Łuczak 0.5SKP 424 77 169 178
Adam Grzona 0.5SKP 424 77 169 178
1702 Małgorzata Ryś Nowak 422 287 95 40
1703 Bolesław Tomaszewski 420 116 304
1704 Ewa Krakówka 2.5KNKP 419 119 100 63 137
1705 Marek Kryniewski 5.0SPM 418 88 105 225
Janusz Pietrzykowski 418 418
Jacek Kozłowski 418 418
1708 Karolina Batkiewicz 0.0KMA 417 198 219
1709 Matylda Brzyzka 1.0KJMA 414 151 29 93 13 112 16
1710 Józef Krasowski 3.0NDS 412 141 151 41 79
1711 Jan Łuczeczko 2.0MPM 409 409
1712 Adam Suchodolski 5.0JPM 403 403
1713 Zbigniew Dachowski 2.0SLB 398 335 63
1714 Andrzej Chabierski 3.0NPM 397 128 5 27 237
Andrzej Piwakowski 1.0NPM 397 128 5 27 237
1716 Ireneusz Liberadzki 3.0LD 395 225 170
1717 Wiesław Radzymiński KP 394 57 132 205
Eugeniusz Chwalko 3.0NLB 394 27 1 18 205 133 10
1719 Marian Żurad Berdychowski 393 210 63 120
Maria Trabszys 393 210 63 120
1721 Anita Rakszewska-Michnowska 1.0KSMA 392 392
1722 Rena Bieda 0.5KNWM 390 225 157 8
1723 Wiesław Wójcik 0 388 184 204
Janusz Piłat 0 388 184 204
1725 Hanna Kempka 1.5KWP 385 35 21 33 188 108
1726 Wincenty Glina NZ 384 384
1727 Krzysztof Janecki 2.0WP 380 17 363
Jacek Ridinger 0.5WM 380 380
1729 Dariusz Pawliński 379 379
Józef Kolak 3.0NDS 379 379
1731 Grzegorz Horak 1.0SWP 378 124 254
Anna Bułat 3.0KNMP 378 378
1733 Janusz Kozioł 2.5SDS 374 104 47 62 105 56
1734 Jerzy Słomski 2.5NMA 373 169 123 81
1735 Elżbieta Hurna 1.5KNOP 372 174 146 52
Halina Kaciłowicz 1.0KSOP 372 174 146 52
1737 Dominika Lucka 2.5KJSL 371 167 204
Halina Podlecka 2.5KSWM 371 77 176 118
Barbara Pietruszka 2.0KNWM 371 77 176 118
Ewa Łoń 0.5KMA 371 371
Dorota Różalska-Kiepek 1.0KMA 371 371
1742 Mirosława Stachura 1.0KSDS 370 9 46 307 2 6
Agnieszka Kwacz 1.0KWP 370 253 117
1744 Andrzej Gintrowicz 3.0NWP 369 100 131 86 52
1745 Czesław Majewski 4.0NZP 368 13 85 56 214
Zbigniew Ziemba 4.0WM 368 217 71 80
1747 Beata Szczepańska 1.5KZP 366 15 315 36
1748 Maria Karolewska 1.5KSPK 363 363
Edward Flis 0.5SOP 363 99 264
1750 Barbara Kasiak 0.0KNMA 360 34 136 190
1751 Łukasz Józkowiak 2.5JWP 358 319 39
1752 Czesław Niewiarowski 3.0NLB 357 68 215 38 9 27
1753 Jan Kolczyński 356 155 148 35 18
1754 Roman Walaszkowski 1.0WM 355 193 162
1755 Anna Pusz 2.0KNOP 354 96 42 73 21 23 99
Wiesław Rakowski 1.5NWP 354 10 105 65 90 84
Bogdan Trzyciecki 1.0NZP 354 110 6 238
1758 Adam Jaszczyński 353 204 149
Łukasz Jędrzejczak 353 204 149
1760 Wojciech Witkowski 2.5NWP 351 14 119 154 64
Małgorzata Kurzewska 0.5KMA 351 351
Monika Klimek-Góra 0.5KMA 351 351
Eligiusz Śmieja 2.0SZP 351 315 36
1764 Andrzej Chomiczewski 4.0NDS 350 276 74
Zbigniew Rogusz 1.5NDS 350 276 74
1766 Katarzyna Wolak 1.5KMP 349 349
Andrzej Hycnar 13.0SPK 349 349
1768 Wanda Kawa 1.5KSPK 345 4 191 50 3 67 14 19
Kazimierz Kawa 1.5SPK 345 191 50 3 4 67 2 14 19
Jan Warda 2.0NWM 345 155 190
1771 Zenon Betański 5.0PM 341 116 225
1772 Elżbieta Wodzińska 2.5KNMA 339 339
Kazimierz Marcinkowski 4.0NMA 339 339
1774 Roman Wojciechowski 2.0NWP 338 101 131 106
Krzysztof Majkowski 5.0SLD 338 88 250
Stanisław Gwiazdowski 338 11 327
1777 Marian Krzypkowski 2.0NDS 336 22 22 12 73 65 142 11
1778 Marek Michalski 5.0SDS 333 333
1779 Jan Łodziana 1.5NOP 331 96 42 73 21 99
1780 Stanisław Kowalczewski 1.5SWP 330 181 5 105 29 10
Bogdan Sadowski 1.5NDS 330 52 35 102 8 133
1782 Feliks Czechowski 2.0NMA 326 250 76
Zenon Dobroński 326 38 7 144 111 4 22
1784 Maciej Schmidt 2.0DS 325 325
Andrzej Biliński 2.5DS 325 325
1786 Katarzyna Tokarska 324 167 157
Andrzej Tokarski 324 167 157
1788 Sylwester Walerowicz 15.0NPM 320 199 121
Stanisław Niedźwiecki 0.5NPD 320 104 216
1790 Aleksander Swatler 13.0NZP 319 138 181
1791 Elżbieta Waszczuk 318 295 23
Henryk Waszczuk 318 295 23
Jerzy Jakubowski 2.0NLD 318 134 24 47 1 112
Bogdan Kowalczyk 4.0NKP 318 318
1795 Marek Melsztyński 2.0NMA 314 314
Wojciech Słysz 1.5NMA 314 314
Grzegorz Kula 11.0MA 314 162 152
Elżbieta Szramowska 0.5KNMA 314 162 152
1799 Piotr Żeromski 0.5WP 312 129 183
1800 Mikołaj Mitkowski 0.0JDS 307 307
1801 Marek Kuczyński 5.0WM 306 208 98
1802 Tadeusz Kasperek 1.0SWP 305 191 114
Adam Pigulski 4.0JDS 305 72 233
1804 Stanisław Tomski 2.5NDS 303 303
Edward Kubiak 303 303
Mirosław Baj 0.0SPM 303 89 169 45
1807 Elżbieta Janiszewska 301 12 97 13 63 16 97 15
Andrzej Janiszewski 301 12 97 13 63 16 97 15
1809 Tomasz Karanikas 3.0LB 299 36 151 112
1810 Maciej Cieślukowski 1.0WP 295 36 195 64
1811 Janusz Romański 2.5NWM 292 292
Krzysztof Mielniczuk 2.0SLU 292 292
1813 Andrzej Klimuk 0.5SWP 291 181 5 105
Andrzej Mazurak 1.5SLB 291 162 56 73
Stanisław Turlej 2.0NMA 291 114 52 125
1816 Jerzy Sawczak 1.5NLB 290 133 23 134
Monika Różewska 0.5KMA 290 126 31 133
Gerard Różewski 0.5MA 290 126 31 133
Eugeniusz Strzyż 5.0SPK 290 230 60
1820 Józef Molczyński 2.5NKP 289 124 165
1821 Bogusław Hawrysz 5.0NOP 288 288
1822 Tadeusz Kaczan 1.0NWM 286 20 66 108 92
Sebastian Wojtczak 2.0JLD 286 286
Karolina Łukasik 0.5KWP 286 218 68
1825 Stanisław Głosek 0.0NMA 285 4 80 201
Ryszard Witkowski 285 87 31 167
1827 Roman Kiełkiewicz 5.0NMA 280 29 76 7 53 38 28 56
1828 Wojciech Kujda 2.0WM 279 279
1829 Adam Chmielewski 277 277
Andrzej Przybylski 2.5NWP 277 90 13 174
Janusz Michalec 5.0NWP 277 277
1832 Krystyna Wnuk 0.5KJMA 273 151 29 93
Joanna Sokołowska 0.0KJMA 273 273
Łukasz Trendak 4.0MA 273 273
1835 Władysława Grzegorczyk 0 272 185 87
Ryszard Soroko 0 272 185 87
1837 Michał Gutowski 4.0PM 268 63 205
1838 Tadeusz Laszczak 9.0MA 267 267
1839 Janusz Bakalarz 0.5SSL 266 150 116
Jerzy Batko 5.0SMP 266 266
Magdalena Chmielewska 2.0KMP 266 266
1842 Michał Nowaczyk 4.0WP 265 99 166
1843 Adam Skórka 1.0SLU 264 52 34 38 140
1844 Mieczysław Głowacki 263 44 219
Jacek Piechowiak 2.0NWP 263 44 219
Paweł Łata 2.0WM 263 104 159
1847 Jacek Liszewski 1.5PM 261 156 105
Katarzyna Liszewska 1.0KPM 261 156 105
1849 Joanna Neuburger 1.0KNDS 260 45 131 1 22 61
Edward Neuburger 1.0NDS 260 45 131 1 22 61
Leszek Ochał 3.0NMP 260 260
Zdzisław Gędłek 5.0NMP 260 260
1853 Tomasz Kozłowski 4.0MA 259 259
1854 Sławomir Zbiciak PM 258 89 169
1855 Romuald Kąkiel 1.0SMA 257 257
Lidia Zarębińska 1.5KNMA 257 257
1857 Olgierd Jurgielewicz 1.0NWM 256 41 135 73 7
Romuald Chodań 0.5SWM 256 41 135 73 7
1859 Ewa Sumińska 1.0KSWP 254 254
1860 Tadeusz Sum 2.0SPK 253 58 195
1861 Tadeusz Dudziak 5.0NSL 249 249
Janusz Kozula 4.0NSL 249 249
1863 Wojciech Kaźmierczak 13.0MP 246 246
Pietro Vinci 1.5SSL 246 131 80 35
1865 Zbigniew Kaszkowiak LB 245 157 22 66
Tadeusz Marcinkowski 3.0NLB 245 20 131 94
Zdzisław Dolata 3.0NLB 245 20 131 94
Maciej Silski 245 245
Leszek Kłopocki 245 245
1870 Remigiusz Graczyk 5.0WM 244 224 20
Andrzej Giedz 1.5WM 244 224 20
1872 Sławomir Kunz 1.5SWM 243 243
1873 Tadeusz Urbanek 5.0NPK 242 242
Eugenia Stefanów 3.0KMP 242 242
1875 Elżbieta Fiejka 2.0KNMA 241 87 154
1876 Edward Flis 240 59 101 80
Tytus Bisping 7.0NMP 240 193 47
1878 Daria Lasikowska 239 7 232
Andrzej Kulasa 3.0PK 239 239
Grzegorz Rusinek 3.0PK 239 239
1881 Zygfryd Banecki 4.0NWP 238 148 26 64
Jerzy Laszczak 0.0SDS 238 12 73 142 11
Krzysztof Borkowski 4.0PM 238 238
Marcin Kut 7.0PM 238 238
1885 Magdalena Gorczyca 1.0KSL 237 237
Jan Malinka 1.0SSL 237 237
Tadeusz Szczęch 2.0SDS 237 163 74
1888 Bogdan Żelazowski 4.0NLD 235 235
1889 Henryk Gayny 2.5DS 234 49 27 158
Arkadiusz Mazur 0.0OP 234 54 106 74
Bolesław Adamczyk 5.0NLD 234 234
1892 Maksymilian Karpierz 2.5DS 233 233
Stanisław Wawszczyk 7.0DS 233 233
Leokadia Danielewicz 0.0KSWM 233 225 8
Wojciech Twarowski 0.5SPD 233 126 107
Michał Szelągowski 2.0SZP 233 233
1897 Wincenty Święcicki KP 231 231
1898 Andrzej Gierczyński 2.0NZP 230 86 144
Robert Przybyło 7.0PK 230 230
1900 Marcin Arszyło 1.0DS 229 229
1901 Grażyna Plutecka 2.5KSMP 228 228
Andrzej Plutecki 2.5NMP 228 228
1903 Jerzy Dankowski 1.0NMA 226 169 57
1904 Jarosław Michalski 2.5WP 224 21 65 138
Dariusz Pawlak 2.5WP 224 21 65 138
1906 Krystyna Dudek 0.5KSLB 223 223
Piotr Dudek 0.5SLB 223 223
1908 Danuta Iwanus 2.0KSKP 222 50 51 121
1909 Wojciech Grzegorzewski 3.0MA 221 221
Jan Lisicki 1.0MA 221 221
1911 Zbigniew Nowakowski 1.5NKP 220 152 54 14
Dariusz Podfigurny 5.0PM 220 220
Olena Gruca 2.5KSPM 220 220
Marcin Dziuba 1.5PK 220 107 113
Katarzyna Kumela 2.5KSMA 220 220
1916 Wanda Buszkowska 3.0KNMA 218 218
Maria Coulson 0.5KNMA 218 218
1918 Ryszard Borowski 0 216 23 193
1919 Mirosław Flis 214 214
Andrzej Gan 1.5SPM 214 214
1921 Jacek Leszczyłowski 2.5NLD 213 213
1922 Andrzej Janiszewski 0.0NKP 211 211
Elżbieta Janiszewska 0.0KNKP 211 211
1924 Tymoteusz Zaborowski 1.5JDS 210 210
Mikołaj Komorowski 3.0MA 210 210
Leszek Ekert 4.0NPM 210 40 170
1927 Igor Reguła 3.0LD 208 85 123
Mirosław Jankowski 208 208
Zbigniew Rogowski 18.0WM 208 208
1930 Maciej Korzeniowski 207 1 9 25 88 84
Janusz Bubnicki 0.0OP 207 207
Janusz Gąsior 1.0OP 207 207
Wojciech Harasimowicz 4.0NZP 207 207
1934 Urszula Jakubowska 2.5KNLD 206 134 24 47 1
1935 Witold Bogdan 0.0NMA 205 4 201
Zdzisław Kuc 2.0DS 205 205
Stanisław Greszta 2.5NDS 205 205
1938 Bogumiła Kuryj 1.5KSZP 204 10 68 110 16
Mieczysław Manik 3.0NZP 204 28 99 77
Maria Domagałło 1.5KSPM 204 28 99 77
1941 Jerzy Znajdek 2.5NLD 202 202
1942 Wacław Jankowski KP 201 129 72
Robert Szulejewski WM 201 129 72
Barbara Lenard 201 11 190
1945 Stanisław Zbroja 1.0NLD 199 29 58 112
Mariusz Bukowski 199 199
Jacek Zalewski 7.0WP 199 199
1948 Piotr Różański 0.5LB 198 154 44
Jerzy Jasiński 2.0SMP 198 12 186
Jan Surdej 2.0SMP 198 12 186
1951 Urszula Świstak 0.0KSLD 197 197
Wiesław Świstak 0.0NLD 197 197
1953 Adam Lewandowski 3.0PM 196 196
Natalia Fręchowicz 1.0KJSL 196 75 6 115
1955 Edward Poselt 0.0NKP 195 195
Włodzimierz Rodziewicz 0.0NMA 195 60 135
Kazimierz Woliński 1.0WP 195 26 169
Katarzyna Rzepka 1.0KWP 195 26 169
1959 Witold Bielecki 2.5NMA 194 127 67
Jan Szewczyk 2.5JMA 194 127 67
Bohdan Pliszka 7.0KP 194 194
1962 Jerzy Świętoń 0 193 193
Rafał Molenda 2.5DS 193 193
Wacław Kryński 2.0NMA 193 14 179
Janusz Natorski 7.0MP 193 193
1966 Romuald Olobry 3.0ZP 192 192
Stanisław Nowotka 192 192
Maciej Nowotka 192 192
Krzysztof Tuma 1.5PM 192 192
Barbara Tuma 2.0KPM 192 192
1971 Jakub Jaworski 0.5JMA 189 189
Wojciech Duda 0.5JMA 189 189
Elżbieta Zart 189 2 15 126 46
1974 Andrzej Grześko 2.0SWP 188 115 73
Andrzej Dachtera 2.0SWP 188 115 73
1976 Krzysztof Żukowski 187 187
Ireneusz Górski SL 187 187
1978 Robert Sacharczuk 2.0LD 185 185
1979 Wiesław Dymek 2.5SMP 184 184
Anna Dymek 3.0KSMP 184 184
1981 Tomasz Czapkiewicz 2.0SPK 183 183
1982 Maciej Maciołek 2.0LD 182 45 137
1983 Kacper Kujawski 1.0JPM 181 181
Klaudiusz Kotwis 1.0JPM 181 181
Jacek Bąkowski 3.0SMA 181 181
Stanisław Siwek 7.0NMA 181 181
1987 Andrzej Rybiński 180 180
Mariola Księżak 180 180
Andrzej Proczkowski 4.0NPK 180 180
Witold Deorocki 2.0SWM 180 180
1991 Maciej Żurek 1.5JPM 178 68 110
Jakub Pilachowski 1.5JPM 178 68 110
1993 Jacek Reszczyński 2.0ZP 177 177
Ryszard Sałata 4.0SZP 177 177
1995 Michał Pilawski 1.5JWP 176 176
Patryk Morawski 3.0JWP 176 176
Józefa Krzemieńska 5.0KNWM 176 156 20
Wiesław Krzemieński 12.0NWM 176 156 20
Krzysztof Dembek 1.0SKP 176 176
2000 Mariusz Skrzypczak 1.5PM 175 175
Zbigniew Moczarski 175 175
2002 Maciej Stopczyński 1.0NLU 174 34 140
Janusz Zajączkowski 2.5NDS 174 174
Janusz Gaus 0.0NZP 174 118 56
2005 Oliwia Siczek 0.5KJDS 173 173
Albert Jasiorowski 3.0NDS 173 173
Adam Król 4.0SDS 173 173
2008 Mirosław Patyński LD 171 171
Wojciech Składowski 1.5SLD 171 171
2010 Andrzej Glonek 0.5NKP 169 87 31 35 16
Adam Ostrowski 169 20 30 119
2012 Lilianna Szatańska 4.0KNDS 168 101 67
2013 Tomasz Sadowski 2.0MA 167 167
Agata Kacperek 1.5KMA 167 167
2015 Igor Ciborowski 4.0MA 166 166
Magdalena Błaszczyk 0.5KSL 166 166
Zbyszko Paluczek 5.0WP 166 166
2018 Bartosz Bejenka 2.5JPD 164 164
2019 Józef Szupryczyński 163 100 63
2020 Jakub Pietrzak 2.0JSL 162 60 102
Wojciech Okrzesik 3.0JMP 162 60 102
Adam Stachura 1.5MMP 162 146 16
Wojciech Giżyński 5.0SKP 162 162
2024 Jerzy Cichowski 1.5MA 160 160
2025 Władysław Kucenko 5.0NZP 159 159
Sławomir Dąbrowski 0 159 159
Bogdan Trzyciecki 0 159 159
Ryszard Bodziachowski 159 11 148
Mariusz Tatarczuk 4.0PD 159 159
2030 Andrzej Owczarek 5.0SOP 158 158
Stanisław Górski 5.0NOP 158 158
2032 Andrzej Wieczorek 1.0LD 157 157
Jan Biniewski 5.0NDS 157 157
2034 Marek Piątek 155 48 107
2035 Jacek Węgrzyk 3.0LD 153 19 134
2036 Józef Kowalczyk NZ 152 152
Michał Germak 152 152
Anna Ptaszyńska 152 152
Michał Kamiński 0.5MKP 152 152
Michał Kupczyk 1.5MKP 152 152
2041 Damian Wroński 11.0ZP 151 151
2042 Małgorzata Mucha 1.5KMP 150 150
Jacek Mucha 1.5MP 150 150
Wiesław Gotowicki 3.0LD 150 150
2045 Tadeusz Błażyński 148 148
2046 Adam Misiak 2.5SWP 147 107 40
Wanda Batorska 0.0KSMA 147 10 136 1
2048 Tomasz Trojak 1.5MMP 146 146
Jerzy Rebajn 4.0NSL 146 80 35 31
Adam Rdzanek 1.0MA 146 146
Barbara Białożyńska PM 146 146
Izabela Soroka PM 146 146
Wojciech Lewandowski 5.0NPM 146 146
Jan Lange 4.0SPM 146 146
2055 Józef Idczak 7.0NPM 145 145
Włodzimierz Skupniewicz 0.0SLD 145 145
2057 Ewa Krok 0.5KZP 144 144
2058 Tadeusz Szendzielarz 5.0NSL 143 143
Zbigniew Mańdok 5.0NSL 143 143
Marian Senetra 143 143
2061 Barbara Malinowska 0.0KSZP 142 43 99
2062 Radosław Sielczak 3.0ZP 139 139
Artur Królikowski 1.5MA 139 139
2064 Maximilian Szemik 2.5JSL 138 138
Janusz Przybysz 0.0ZP 138 18 72 48
Janusz Budzyński 0.0SLD 138 130 8
2067 Józef Szupryczyński 0.0SKP 137 137
2068 Anna Karpińska 1.5KNKP 136 136
2069 Waldemar Kożuchowski 5.0WP 135 135
Przemysław Maliszewski 5.0WP 135 135
Marek Szymborski 4.0SPM 135 135
Grażyna Martyńska 135 23 106 6
Rafał Słociński 1.5SWP 135 135
2074 Julia Kładoczna 134 134
Piotr Urbański 2.0MA 134 134
2076 Waldemar Duczmański 1.5SLD 133 3 130
Janusz Schmidt 133 133
2078 Mariusz Bakalarski 2.0SL 131 131
2079 Mirosław Janusz 0.0SLB 130 130
2080 Ewa Kubiak 0.5KNKP 129 59 70
Janusz Karpowicz 3.0SPD 129 129
Piotr Nowara 2.0SPD 129 129
2083 Ewa Hryć 1.5KSZP 127 43 68 16
2084 Andrzej Spodnik 1.5NOP 126 126
Andrzej Świgut 0.5NOP 126 126
2086 Adam Wilk 0.5SWP 124 124
Magdalena Podgórczyk 0.0KMP 124 124
Jerzy Szałas 0.0SMP 124 124
2089 Roman Sikorski PM 122 85 37
Janusz Maruszewski 4.0NMA 122 38 28 56
2091 Ryszard Gąsior 1.5NMA 121 121
Joanna Gąsior 1.5KNMA 121 121
Ryszard Iwanus WP 121 121
2094 Ewa Piotrowska 1.5KNMA 119 119
Edward Kowalczyk 4.0NPD 119 119
2096 Jakub Napierała 0.5NDS 117 25 83 9
Jerzy Olanin DS 117 25 83 9
Janusz Justyński 2.0NMA 117 76 41
Szymon Dombrowski 0.0JKP 117 117
Nadia Berut 1.0KJKP 117 117
2101 Sławomir Dąbrowski 1.0SZP 116 110 6
2102 Marek Rużyło 5.0SDS 115 115
Waldemar Staniszewski 3.0SDS 115 115
Wiesław Radziwanowski 1.0NZP 115 115
Krzysztof Świątkowski 2.0JSL 115 115
2106 Michał Frączek 2.0MA 114 114
Waldemar Pawłowski 114 114
2108 Maja Skowrońska 1.0KJWP 112 17 95
Halina Błaszczyk 112 112
Maria Kaczmarek 112 112
Aldona Woźna 112 106 6
2112 Eugeniusz Somogyi 1.5SMP 111 111
Bolesław Zysek 2.5NMP 111 111
2114 Maja Kamrowska 0.5KJWP 110 110
Antonina Falana 0.5KJWP 110 110
2116 Leszek Konieczny 5.0NZP 109 109
Mieczysław Mystkowski 0.5SKP 109 109
Grzegorz Drażba 1.5KP 109 109
Jarosław Roszczenko 4.0NPD 109 109
2120 Błażej Mróz 1.0MMP 108 30 78
Anna Kamińska 108 108
2122 Elżbieta Brewińska 2.0KNMA 106 106
Paweł Czeszel 2.0PD 106 106
Jacek Płoszyński 2.5NWP 106 106
2125 Grzegorz Seweryn 3.0ZP 105 105
2126 Andrzej Pastuszka 0.0NWP 103 90 13
Wiktor Rusak 2.0NMA 103 103
Cezary Kozłowski 1.0WM 103 103
Piotr Wilczok 4.0SZP 103 103
2130 Jacek Musiał 4.0NMA 101 101
2131 Bartłomiej Okopiński 2.5MA 100 100
2132 Aleksander Blumski 1.0WP 99 99
2133 Wiesław Kiełbik 0.5NLB 98 4 60 34
2134 Gabriela Sroczyk 0.5KJMP 97 97
Julia Strużyńska 0.5KJMP 97 97
Robert Mroczek 4.0DS 97 97
Stanisław Kulpaczyński 5.0NDS 97 97
2138 Wiesław Skrzypczak 0.5NPK 96 96
Robert Królak 1.0NWM 96 96
Tymoteusz Kucharek 1.0JMA 96 96
2141 Aleksandra Imioła 1.0KJWP 95 95
2142 Danuta Rynkiewicz LB 94 94
Dariusz Grochowiak 1.0NZP 94 90 4
2144 Józef Kowalczyk 92 92
Anna Kamińska 0.0KLD 92 92
2146 Zdzisław Łanecki DS 90 90
Jan Pokora DS 90 90
Marek Stawujak 1.0NWP 90 90
Małgorzata Żychlińska 1.5KLB 90 90
Wanda Grochowiak 90 90
2151 Jerzy Mojżesz 4.0NSL 88 88
Marian Gacek 3.0NSL 88 88
2153 Ireneusz Górski 87 40 47
Krzysztof Wierzbicki 1.5NMA 87 87
Arkadiusz Poziemski 4.0DS 87 87
2156 Tadeusz Nawalaniec 1.0SMA 86 86
Zenon Filipiak 3.0NLD 86 86
Zdzisław Kurkowski 1.5NWM 86 20 66
Alina Majchrzak 0.5KSKP 86 85 1
2160 Adam Gdowski 1.5MP 85 85
Stefan Bentkowski 2.0NMP 85 85
Ryszard Pinuszewski NZ 85 53 32
Mieczysław Hołowienko PM 85 85
2164 Julia Wodzyńska 1.5KJPM 84 84
Joanna Krzywina 84 84
2166 Zbigniew Przybylczak 4.0SWP 83 83
Zbigniew Jędrkiewicz KP 83 83
2168 Hieronim Nowacki 5.0NWP 82 82
Dariusz Szatan 2.5SL 82 82
Agata Szatan 2.5KSL 82 82
Wojciech Ruszkowski KP 82 82
Hilary Gierszewski KP 82 82
Jan Worek 2.0NPK 82 82
2174 Ryszard Piotrowicz 1.5NWM 81 42 39
2175 Tomasz Bajorek 9.0NPK 80 80
Krzysztof Micek 0.5MA 80 80
2177 Anna Lasocka 1.0KMA 79 79
Łucja Szuper PM 79 16 18 45
Ireneusz Jędrzejewski 1.5SMA 79 79
Krystyna Jędrzejewska 1.5KSMA 79 79
2181 Wojciech Mróz 0.0MP 78 78
2182 Wiktor Mieszczanowicz 3.0SDS 77 77
Jerzy Zatylny 5.0SDS 77 77
2184 Jacek Melcer 5.0WP 76 76
Krystyna Kozik 0.5KNDS 76 13 61 2
Wojciech Wojtas 0.0LU 76 76
Piotr Żuralski PM 76 76
Jarosław Skoczeń PM 76 76
2189 Maciej Sarnowski 1.5JWM 75 15 47 13
Jan Reza 1.0JWM 75 15 47 13
Ireneusz Głowacki 4.0MA 75 75
Monika Suchodolska 4.0KJPM 75 75
2193 Urszula Sokołowska 0.5KNDS 74 13 61
Michał Włoszek 7.0KP 74 74
Paweł Krzemiński 5.0KP 74 74
Edward Kurjański 1.5SDS 74 74
2197 Mirosław Janusz 73 14 59
Alina Wrzecionkowska 73 73
2199 Maja Trojańska 1.5KMMA 72 72
2200 Andrzej Cylke 70 70
Adam Kachniarz 70 70
Jan Kachniarz 0.0MA 70 70
2203 Urszula Książek 1.0KNSL 69 66 3
Ewa Wawrowska 2.0KSMA 69 69
Zygmunt Karpiński 69 69
2206 Katarzyna Dufrat 19.0KPM 66 66
Marta Sikora 5.0KPM 66 66
Kajetan Gościański 2.5JWP 66 66
2209 Leszek Grzelak NZ 65 65
Henryk Bogucki 4.0NLB 65 18 27 20
2211 Zbigniew Blinkiewicz 4.0SLB 64 30 34
2212 Maria Skowron 3.0KSLB 63 23 40
2213 Kazimierz Mikołajczyk 2.5NKP 62 62
2214 Zbigniew Szczepański KP 61 61
Stanisław Orzłowski 61 61
2216 Maria Tytyk 1.5KJWP 59 17 42
Cecylia Sienkiewicz 1.0KNWM 59 59
Andrzej Lamla 2.5OP 59 59
Udo Graf 59 59
Maria Graf 59 59
2221 Tadeusz Dańczak 2.0NPK 58 58
Andrzej Natański 3.0NMA 58 58
Lesław Pyda 1.0SLD 58 58
Janusz Jaszczak 0.0WM 58 58
Adam Klimala 11.0NOP 58 58
2226 Janusz Karczewski 2.0NPM 57 57
Jacek Gronowski 1.0SWP 57 57
Tadeusz Kubów 1.0SWP 57 57
Wiesław Skupiński 3.0NMA 57 57
2230 Paweł Poćwiardowski PM 56 56
2231 Milena Lasota 1.0KMMA 55 55
Sara Hulanicka 1.5KJMA 55 55
Zdzisław Kontek OP 55 55
Krystyna Fryszkowska 2.0KSMA 55 55
Elżbieta Kossowska 2.0KSMA 55 55
Olga Górska 0.0KJMA 55 55
2237 Wojciech Kubica 1.5SMA 54 54
Janina Kubica 1.5KSMA 54 54
Andrzej Piesiewicz 5.0NMA 54 54
Dorota Sikorska-Piesiewicz 2.0KMA 54 54
Sylwester Józko 0 54 54
2242 Zdzisław Sewruk 53 35 18
2243 Tomasz Zataj 2.0MA 52 52
Tomasz Ziss 0.0MA 52 52
Krzysztof Barnat 0.0MA 52 52
2246 Jerzy Zapała LD 51 51
2247 Stanisław Drwal 3.0NMP 50 50
Wiesława Kotelon 3.0KSMP 50 50
Ewelina Weber KP 50 50
Leszek Klima 50 20 30
Adam Obidziński 1.5PM 50 50
2252 Marek Czapliński 49 49
Małgorzata Kołakowska 1.0KMA 49 49
Kazimierz Wrzesiński 1.0NKP 49 12 37
2255 Halina Szarafin 1.0KNLU 48 5 19 24
2256 Roman Zielińdski 47 47
Lech Klorek 4.0NZP 47 47
Anna Kurzeja 0.0KMP 47 47
2259 Antoni Wójtowicz 2.0MMP 46 46
Ignacy Kotewicz 2.0MMP 46 46
Gabriela Kwaśny 0.0KMDS 46 46
2262 Wiesław Kłsiński NZ 44 44
Lucyna Krutelewicz 4.0KNWM 44 44
Ryszard Białkiewicz 4.0NWP 44 44
2265 Wojciech Tokarski 1.5MMA 43 33 10
Jan Zieleniewski 0.0MMP 43 43
Antoni Kierepka 1.0MSL 43 43
2268 Aniela Matuszkowiak 0.0KJWP 42 42
2269 Adam Drządzewski 41 41
Arkadiusz Irek KP 41 41
2271 Roman Zieliński 40 40
Paweł Wolski 1.5MA 40 40
Jacek Zubiel 1.0SLD 40 40
2274 Wioleta Strzyżewska 1.0KDS 39 39
Krzysztof Strzyżewski 0.5SDS 39 39
Marek Jefremienko 2.0NMA 39 39
Danuta Zalewska-Bielanik 2.0KNSL 39 39
Karolina Sobańska 39 39
Igor Dyczko 39 39
Karol Maćkowiak 2.5JWP 39 39
2281 Leonard Lesiewicz 38 38
Janusz Hamerski 2.0SLU 38 38
2283 Bogdan Grycner 37 37
Janusz Oleksiak 37 37
Jadwiga Roźniatowska 3.0KNPK 37 37
Hanna Łazarska 4.0KNPK 37 37
Malgorzata Bereza PM 37 37
2288 Hanna Necel 0.5KMMP 36 36
Paulina Kotyras 0.5KMMP 36 36
2290 Tadeusz Krajewski 3.0NWM 35 35
Weronika Miszczuk 0.5KMMA 35 33 2
2292 Alicja Jełowicka 34 34
Dariusz Birecki PM 34 16 18
Cezary Żuchowski 4.0SLB 34 34
Konrad Wójcik 4.0SLB 34 34
2296 Wanda Ostrowska 33 33
Władysław Ostrowski 33 33
Krzysztof Hołowacz 7.0MA 33 33
Michał Hołowacz 0.5MMA 33 33
2300 Jolanta Gdaniec 32 32
Marek Bakierowski 32 32
Henryk Frelichowski 0.5SKP 32 32
Hanna Frelichowska 0.5KSKP 32 32
2304 Maria Kobyniewicz 1.0KNSL 31 31
2305 Łucja Augustyniak 0.0KMMP 30 30
2306 Jan Dziubałtowski 1.5SLD 29 29
Piotr Czarnecki 2.5NWP 29 29
2308 Zygmunt Pasterski LD 28 28
Włodzimierz Rodziewicz 28 28
2310 Witold Biedrzycki 1.0NMA 27 27
Teresa Czaki 1.5KNKP 27 27
Zofia Zachwieja 1.5KSKP 27 27
Bogusława Sidorowicz 0.0KSKP 27 27
Aleksandra Romańska 0.0KNKP 27 27
2315 Marcin Szymoniak PM 26 26
2316 Jolenta Morawska WP 25 25
Barbara Andrzejewska WP 25 25
Joanna Łata 1.0KPM 25 25
Iga Śliwska 0.5KJMA 25 25
Martyna Wiśniewska 0.5KJMA 25 25
Krzysztof Kalisiak LD 25 25
Tomasz Przegaliński 2.5MA 25 25
2323 Janusz Gaus 23 23
Alicja Usowicz 1.0KSKP 23 23
Bogusława Sidorowicz 23 23
Aleksandra Chmielnik 0.5KJWP 23 23
Emilia Jachna 0.5KJWP 23 23
Krystyna Staszak MP 23 23
Tadeusz Gadomski MP 23 23
Wiesław Wawrzyniak 23 23
Arkadiusz Muszyński 23 23
2332 Henryk Marciniak 22 22
Bożena Diakite 0.5KNWM 22 3 19
2334 Zofia Hołowacz 0.0KMMA 21 21
Maria Hołowacz 0.0KMMA 21 21
Aleksandra Mudyna 0.0KMMP 21 21
Agata Gaweł 0.0KMPM 21 21
Patryk Leszczak 1.0JPK 21 21
Ryszard Suchojad 21 21
Marek Rybak 21 21
2341 Tadeusz Rakoczy 2.5NKP 20 20
2342 Henryk Gąsiorowski 1.0NLB 19 14 5
2343 Krzysztof Kasprowicz KP 18 18
Maciej Korzeniowski KP 18 18
2345 Mateusz Kisielewski 0.5MMP 17 17
Adam Wieciech 0.0MMP 17 17
Marta Rak 17 17
Dariusz Zięzio 17 17
2349 Mirosława Kośmider 16 16
2350 Ryszard Kowalczyk KP 15 15
Ewa Bargłowska 2.0KZP 15 15
2352 Helena Ajduk NZ 14 3 11
Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski 1.5NZP 14 10 4
Henryk Duszyński 5.0NWP 14 14
2355 Krystyna Kudelska 13 13
Małgorzata Skowrońska 0.5KJMA 13 13
2357 Ryszard Niewczas 12 5 7
Jerzy Winciorek 0.0JMA 12 5 7
Kamil Koratkiewicz 1.5MPD 12 12
Oliwia Koratkiewicz 1.0KJPD 12 12
2361 Teresa Kołodziejczyk 11 11
Henryk Augustynowicz NZ 11 11
Tomasz Dorobek 4.0DS 11 11
Tomasz Struzik 5.0SDS 11 11
Franciszek Kierepka 1.5MSL 11 11
Tomasz Dudek 11 11
2367 Jan Izwantowski 1.5MMA 10 10
Ignacy Sydow 0.0JWP 10 10
Maria Ślebzak 0.0KMWP 10 10
Leszek Grzelak 0.5NWP 10 10
2371 Krzysztof Kacprowicz KP 9 9
Stanisław Kącki 0.0JMA 9 9
Jakub Mossakowski 0.0JMA 9 9
Hubert Stachura 1.0MDS 9 9
Szymon Łobaczewski 1.5WP 9 9
2376 Edward Poniewiera 3.0NLB 8 8
Bruno Woźniakiewicz 1.5JMP 8 8
Helena Jakubiak 8 8
2379 Zbigniew Świderek 4.0SMP 7 7
Krzysztof Jakubas 4.0SMP 7 7
Małgorzata Buduła 3.0KMA 7 7
Antoni Milczarek 7 2 5
Andrzej Majdan 2.5SLB 7 7
2384 Jerzy Rebell NZ 6 6
Weronika Romańska 1.0KMMP 6 6
Julia Ziętarska 0.5KMMP 6 6
Andrzej Barełkowski 2.0SDS 6 6
2388 Jakub Maciejewski 5 5
Marta Nowacka 5 5
Bogdan Tabor 5 5
Barbara Smulska 1.0KNZP 5 5
Elżbieta Kanigowska 0.0KSPM 5 5
Lech Kanigowski 0.0SPM 5 5
2394 Grzegorz Leśko 0.0PK 4 4
Agnieszka Malińska 0.0KPM 4 4
Roman Rutyna 0.5MA 4 4
Zbigniew Piątek PK 4 4
Tadeusz Nitka 4 4
2399 Marek Kacprzyk LD 3 3
Zenon Bieliński PM 3 3
Artur Gibutowski PM 3 3
Karolina Garbarczyk 3 3
Michał Rusik 3 3
Helena Ziębińska SL 3 3
Marcić Izabela 3 3
Małgorzata Ciska 4.0KNMA 3 3
2407 Barbara Kotowska 0.5KMMA 2 2
Jakub Siepielski 2 2
Stanisław Zieleniewski 0.0MMP 2 2
Zbigniew Wasiluszko 0.0SPK 2 2
2411 Elżbieta Derezińska 1 1
Jagoda Piątek 1 1
Weronika Badowska 1 1
Marta Wojszel 0.0KJWP 1 1
Julia Kmiecik 0.0KJWP 1 1
Jolanta Trojanowska 1.0KNSL 1 1
Elżbieta Krajewska 1 1