Decyzją Zarządu PZBS klasyfikacja długofalowa KMP w 2020 r. nie jest prowadzona.