Decyzją Zarządu PZBS klasyfikacja długofalowa KMP w 2020 i 2021 r. nie jest prowadzona.