Wydłużony czas pobrania rozdań w związku z zaleceniami sanitarnymi

Data: 
2020-09-15

W związku z obowiązującymi w PZBS zaleceniami dotyczącymi wznowienia działalności brydżowej w związku z COVID-19 i wynikającymi z nich utrudnieniami w przygotowaniu turniejów, w tym powielaniu rozdań, wydłużamy dla wszystkich użytkowników możliwość pobrania rozkładów dla turnieju do 6 dni przed rozpoczęciem turnieju, niezależnie od zadeklarowanego sposobu powielania rozkładów.

Zmiana obowiązuje od 15 września do odwołania.