Opłaty turniejowe

Aktualnie naliczone opłaty sędziowie mogą śledzić w Zestawieniu opłat.

Opłata w codziennych turniajch Pajączka wynosi:

  • od 1 września 2022 r. - 0,70 zł od zawodnika (1,40 zł od pary)
  • do 31 sierpnia 2022 r. - 0,65 zł od zawodnika (1,30 zł od pary)

 

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy PZBS (poniżej).

Opłaty za turnieje Korespondencyjnych Mistrzostw Polski (KMP) pobiera PZBS na podstawie regulaminu KMP.

Ponadto:

  1. Opłatami turniejowymi obciąża się sędziego. Sędzia otrzymuje zestawienie opłat mailem zwykle między 2. a 4. dniem kolejnego miesiąca.
  2. Opłaty turniejowe za dany miesiąc muszą być wniesione na rachunek bankowy PZBS do 10. dnia kolejnego miesiąca (tj. w terminie ok. 1 tygodnia od czasu otrzymania zestawienia).
  3. Polski Związek Brydża Sportowego na życzenie wystawia faktury za opłaty turniejowe podmiotom wskazanym przez sędziego (np. WZBS, klub, sponsor). Nie zwalnia to sędziego z dopilnowania terminowego wniesienia opłat.
  4. Opłaty są naliczane, o ile w turnieju wystartowały co najmniej dwa ośrodki.

 

Dane do przelewu:

Numer konta: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692
Polski Związek Brydża Sportowego
ul. Złota 7/3, 00-019 Warszawa

W tytule przelewu prosimy podawać kod podany w zestawieniu otrzymanym mailem.