Opłaty turniejowe

Aktualnie naliczone opłaty sędziowie mogą śledzić w Zestawieniu opłat.

Opłata w codziennych turniajch Pajączka wynosi 1 zł od zawodnika (2 zł od pary).

 

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy PZBS (poniżej).

Opłaty za turnieje Korespondencyjnych Mistrzostw Polski na maksy oraz na impy pobiera PZBS na podstawie regulaminu KMP oraz regulaminu KMPIMP.

Ponadto:

  1. Opłatami turniejowymi obciąża się sędziego. Sędzia otrzymuje zestawienie opłat mailem zwykle między 2. a 4. dniem kolejnego miesiąca.
  2. Opłaty turniejowe za dany miesiąc muszą być wniesione na rachunek bankowy PZBS do 10. dnia kolejnego miesiąca (tj. w terminie ok. 1 tygodnia od czasu otrzymania zestawienia).
  3. Polski Związek Brydża Sportowego na życzenie wystawia faktury za opłaty turniejowe podmiotom wskazanym przez sędziego (np. WZBS, klub, sponsor). Nie zwalnia to sędziego z dopilnowania terminowego wniesienia opłat.
  4. Opłaty są naliczane, o ile w turnieju wystartowały co najmniej dwa ośrodki.

 

Dane do przelewu:

Numer konta: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692
Polski Związek Brydża Sportowego
ul. Złota 7/3, 00-019 Warszawa

W tytule przelewu prosimy podawać kod podany w zestawieniu otrzymanym mailem.